Lesaanbod en lessentabel

IMG_5805cOnze school is een ASO-school met één studierichting. Het aanbod omvat niet enkel een stevige intellectuele pijler, maar bevat naast de theoretische vakken, ook kunstzinnig en praktisch onderwijs.
De leerlingen volgen in essentie gedurende de ganse middelbare school hetzelfde lespakket, dat wel de meest uit elkaar gelegen interessegebieden in zich verenigt. Aldus biedt onze school een zeer breed lesaanbod en is een zeer algemeen vormende, brede opleiding, zonder compromissen aan verdieping te willen doen. Integendeel, de vier pedagogisch-didactische principes van Rudolf Steiner, entameren bij voortduring de interactie tussen alle vakken. Hierdoor zal de leerstof zich diep verinnerlijken:

 

Gezien de ASO-opleiding middelbare Steinerpedagogie één studierichting kent, zitten de leerlingen met talent voor talen – of juist wetenschapsvakken – steeds in de dezelfde klas als diegenen die het moeilijker hebben met een vreemde taal of met wetenschappen. In een situatie met sterk uiteenlopende talenten zal de leraar differentiëren. Dit kan zowel een kwalitatieve als kwantitatieve differentiatie zijn. De basisleerstof is aangegeven door de eindtermen, die tegelijk ook de leerplandoelstellingen zijn. Uitbreiding zit vooral ook in de mate van zelfstandigheid waarmee de leerlingen de verschillende handelingen aankunnen.

Het lesaanbod bestaat uit

talen Nederlands, Frans, Engels, DuitsLatijn
wetenschapsvakken wiskundefysicachemiebiologie, aardrijkskunde
wereldoriëntatie geschiedeniscultuurbeschouwingesthetica (literatuur-, kunst-, muziek- en architektuurgeschiedenis)
kunstvakken muzikale opvoedingplastische opvoeding (tekenen & schilderen), boetserenetsen
ambachtsvakken houtbewerking, schrijnwerken, koperslaanhandwerkenboekbinden
lichamelijke opvoeding
jaarwerken en eindwerk
koor en toneel
extra muros klas 7 en 8 schoolreis
klas 9 boerderijervaring
klas 10 landmeten
klas 11 Chartresreis en sociale stage
klas 12 Italiëreis

Leerplannen van alle vakken, per graad, vindt u hier.

De oorsprong van alle leerplannen ligt vanzelfsprekend in de denkbeelden van Rudolf Steiner.
Een voormalig leerkracht Steinerpedagogie nam de inspanning op zich om Steiners citaten en visies per vak te verzamelen en te bundelen; dit geeft een leerrijke inkijk in de relatie tussen de brondenkbeelden van Steiner en de huidige vakinhouden en vooral ook een interessant overzicht.

De lessentabel ziet er in schooljaar 2021|2022 als volgt uit:

 

 

< ga terug naar pedagogisch project of lees verder op handboeken en schriften >