Sponsoren

Onze hartelijke dank gaat uit naar

Grobet

Kegels & Co

 

 

 

 

 

Thornton & Co

 

 

Logo 300dpi ok
 

De school zoekt Sponsoren!

Onze school zoekt altijd sponsoren. Over de ouderschenkingen verneemt u meer op de pagina schenkingen of neem contact op met Ineke Kootstra, directeur van de school.

Soms geldt de vraag of sponsoren ook specifieke projecten kunnen steunen. Dat is zeker zo!

ICT

Op dit moment zoeken we sponsoren voor de verdere uitbouw/uitrol van de digitale infrastructuur van de school. Met name zouden er op de kortst mogelijke termijn in ieder klaslokaal een projector en een scherm moeten komen. Hieraan hangt een prijskaartje van ca. 1.650,00 euro per klas.

Verder zouden er voldoende tablets moeten aangeschaft worden voor de derde graad zodat de leerlingen hun ICT-vaardigheden kunnen ontwikkelen tijdens de lessen.

Vorig jaar werd in de hele school een snel 1000BASE-TX-netwerk voorzien. Onze school werd bij de grote verbouwing begin jaren negentig niet voorzien van de nu zo nodige ICT-infrastructuur. Dat kon ook niet want het hele internet stond toen nog in de kinderschoenen en scholen waren op dat moment nog niet ‘wired’. Voor het inzetten van multimedia en andere ICT-toepassingen in de lessen (de zgn. ICT-leerlijn doorheen de vakken, zoals beschreven in onze specifieke eindtermen) had de school dringend nood aan een betrouwbaar, stabiel en snel netwerk. De kosten die gepaard gingen met het aanleggen van de nodige infrastructuur waren aanzienlijk maar kennen een zeer lange afschrijvingstermijn (30 jaar).

Geluidsinstallatie feestzaal

In onze feestzaal bruist het steeds meer van de activiteit! Toneelvoorstellingen, concerten, lezingen, voordrachten, workshops en, vanaf december jongstleden, het nieuwe project Cinema Hibernia. Bij sommige van deze evenementen is kwaliteitsvolle audioversterking met microfoon onmisbaar. Tot nu toe werd, met sterk wisselend succes, steeds gewerkt met verouderde en soms defecte apparatuur die belangeloos ter beschikking werd gesteld. Na al die jaren willen we onze prachtige zaal graag uitrusten met een bescheiden doch kwaliteitsvolle vaste geluidsinstallatie die gebruikt kan worden bij tal van gelegenheden en die rekening houdt met de bijzondere akoestiek van de zaal. Dankzij oud-bestuurder Douwe Van Leemputten werd de school een heel gunstige offerte gedaan onder aantrekkelijke voorwaarden (o.a. gespreide betaling) maar helaas ontbreken de middelen.

Wij vragen dus de hulp van ouders en sympathisanten van de school om hierin naar eigen vermogen een steentje bij te dragen.

Sponsorbenefits

Sponsoring is geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen. Sponsoring kan, mits vrijwaring van het pedagogisch project en het absolute behoud van de integriteit en de onafhankelijkheid van de school. Reclame wordt uit alle pedagogische activiteiten op school geweerd (klassen, feestzaal, turnzaal).
Sponsorbenefits worden in overleg met de directie besproken maar kunnen onder meer zijn een vermelding op de website van de school, op flyers, posters, brochures, een speciaal VIP-arrangement bij concerten en zo meer.

Wilt u sponsoren of barteren als particulier of met uw bedrijf? Neem contact op met Dimitri Mortelmans, voorzitter Raad van Bestuur of directeur Ineke Kootstra.