Sponsoren

Onze hartelijke dank gaat uit naar

Grobet

Kegels & Co

 

 

 

 

 

Thornton & Co

 

 

Logo 300dpi ok
 

De school zoekt Sponsoren!

Onze school zoekt altijd sponsoren. Over de ouderschenkingen verneemt u meer op de pagina schenkingen of neem contact op met Ineke Kootstra, directeur van de school.

Soms geldt de vraag of sponsoren ook specifieke projecten kunnen steunen. Dat is zeker zo!

Realisaties

Met sponsorgelden realiseert onze school zaken die buiten de mogelijkheden vallen die we bekostigen met de reguliere wervingsmiddelen van de overheid: extra scholing van leraren op het gebied van ons pedagogisch project en antroposofisch mensbeeld. Meubels, bouwmaterialen die vanwege het materiaal, vorm, de esthetiek en onze wens duurzaam aan te schaffen, duurder zijn dan gemiddeld. Extra lesuren wegens vakuren die op reguliere scholen niet in een ASO-curriculum zitten én wegens ons zeer berde curriculum. Tenslotte uitrusting voor de nieuw gesubsidieerde kunst- en ambachtsvakken als weefgetouwen, werkbanken, koper- en keramiekovens etc.

Wij vragen dus de hulp van ouders en sympathisanten van de school om hierin naar eigen vermogen een steentje bij te dragen. Dat kan via de maandelijkse ouderbijdrage in het kader van de ouderparticipatie, maar, indien u een bedrijf of vzw heeft kan dat tevens middels sponsoring. 

Sponsorbenefits

Sponsoring is geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen. Sponsoring kan, mits vrijwaring van het pedagogisch project en het absolute behoud van de integriteit en de onafhankelijkheid van de school. Reclame wordt uit alle pedagogische activiteiten op school geweerd (klassen, feestzaal, turnzaal).
Sponsorbenefits worden in overleg met de directie besproken maar kunnen onder meer zijn een vermelding op de website van de school, op flyers, posters, brochures, een speciaal VIP-arrangement bij concerten en zo meer.

Wilt u sponsoren of barteren als particulier of met uw bedrijf? Neem contact op met de werkgroep ouderparticipatie in de persoon van Jochem De Vriendt of met directeur Ineke Kootstra.