Periodeonderwijs

Intensieve uiteenzetting met een leerstofthema

Bepaalde vakken zoals wetenschappen of geschiedenis worden onderwezen in zogenoemd ‘periodeonderwijs’. Ook kennen sommige vakken die wekelijks onderwezen worden als wiskunde of Nederlands, naast de vaste uren, ook nog perioden waarin specifiek op een bepaald thema binnen het vak kan worden gefocust. Deze aanpak is typisch voor een Steinerschool.
In perioden van steeds drie weken wordt dagelijks, gedurende de eerste twee lesuren aan eenzelfde vak gewerkt. Deze manier van werken maakt een intensieve verbinding met de leerstof mogelijk. 
Projectmatig of thematisch werk wordt erdoor vergemakkelijkt.

Nadat een vak drie weken lang intensief aan bod is gekomen, mag de leerstof even bezinken, ‘vergeten’, worden. Uit ervaring blijkt dat nadien de leerstof snel opnieuw opgewekt kan worden. In de tussentijd zijn het begrip en het inzicht gerijpt. Men kan nu gemakkelijk, in wekelijkse les of een nieuwe periode, een diepere laag van de leerstof aansnijden.

Speciale ‘thema’perioden zijn bijvoorbeeld in de 8ste klas de Herder- en Frederik van Eedenperioden, beide in het kader van Nederlands, in de 9de klas perioden over Multatuli en Guido Gezelle, eveneens in het kader van de Nederlandse lesopdracht, in de 10de klas Poëtica in het kader van de vakken Nederlands en esthetica, de Parzivalperiode in 11de klas of in de 12de klas de Faustperiode.

Tijdens de perioden maar ook door middel van toneelprojecten, jaarwerken, themaprojecten en buitenschoolse activiteiten (schoolreizen, projectweken en dergelijke) kunnen veel leerprocessen vanuit verschillende vakken en vaardigheden benaderd worden.

Lees ook 2010|11 Queeste herfst met onder meer veel aandacht voor het periodeonderwijs

 

< ga terug naar pedagogisch projectlesaanbod of handboeken en schriften of lees verder op zelfwerkzaamheid of jaarwerken en eindwerk >