Leerlingenraad

De leerlingenraad is een overlegorgaan dat tussen de leerlingen en de schoolleiding staat.
Iedere klas kiest iemand die ze afvaardigen naar de raad om hen te vertegenwoordigen. Er zit altijd een leerkracht bij de raadsvergaderingen die dan vragen meeneemt naar de Pedagogische vergaderingen. Via hem of haar, en soms rechtstreeks, overlegt de leerlingenraad met de schoolleiding over allerlei zaken die voor de leerlingen van belang zijn. Iedere klasvertegenwoordiger bespreekt de resultaten weer in zijn of haar klas.

IMG_5756 - versie 2

De leerlingenraad vergadert twee-wekelijks, onder schooltijd, over allerlei onderwerpen. Ook zijn er vaak nog kleine vergaderingen. Als er veel geregeld moet worden, staat de raad altijd klaar om in de pauze de koppen bij elkaar te steken en dingen te bespreken.
Soms bezoekt de raad conferenties van alle leerlingenraden van Vlaamse Steinerscholen. Dat is tof en leerzaam!

Wat heeft de leerlingenraad al bereikt? 

De leerlingenraad zorgt sinds een aantal jaren voor allerlei zaken die eraan bijdragen dat Hiberniaschool een nóg leukere school wordt. Hieronder een opsomming van zaken waaraan de raad kort of  langer geleden heeft bijgedragen of wat momenteel bespreekpunten zijn!

 • pest-actieplan ‘No blame-methode’
 • continuering van Hiberniabal
 • een createf project: toneel Anatevka en subsidies daarvoor van de staat
 • het mee organiseren van Antwerp 10 miles en het Michaëlsfeest, samen met middelbare Steinerschool De Es
 • het tegengaan van de voedselverspilling bij ons op school
 • oproep tor een Schoolkoor (met alle klassen of samengevoegd) 
 • ‘actuele ochtenden’ per klas bespreken/discussiëren over het nieuwes
 • theorie rijexamen op school voor klas 11&12?
 • klasuitstap van het integrale middelbaar naar Leiden
 • sportdag in samenwerking met middelbare Steinerschool De Es
 • herstarten Queeste, schoolkrant
 • vertegenwoordigen bij de pedagogische vergadering
 • opstellen van een huishoudelijk reglement
 • opstarten|inrichten bibliotheek|studieruimte
 • FB-groep Leerlingenraad
 • schaakwedstrijd
 • carnaval
 • leerling-voorlichtingsdagen over seks (middenbouw) en drugs (bovenbouw)
 • introductie vak Spaans

Contact

Dus, heb je een leuk idee of een verbeterpunt. Laat het de raad dan weten! Je kunt hen altijd aanspreken. Je kunt ook mailen op lr@hiberniaschool.be of spreek met de voorzitter, Piet Reyniers uit de 11de klas.

Leden in 2015-2016

8ste klas: Elvis Rot en Quinten Ornelis

9de klas: Merel Magali Cox en Jeroen Bruggeman

10de klas: Marieke Ornelis en Shalini Mastenbroek

11de klas: Laura Appels en Piet Reyniers

12de klas: Ena Colyn en Raphaël Du Bosch

De leerlingenraad vergadert tweewekelijks op donderdag, telkens het 2de lesuur.