Evalueren

Ieder kind heeft recht op begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling (kwalitatief) en op informatie hoe ver het gevorderd is een vak (kwantitatief). Dat dubbele recht moet dus in iedere evaluatie tot uiting komen.

Evaluatie op onze school gebeurt daarom op een kwalitatieve en kwantitatieve manier.
De evaluatie beperken tot het louter kwantitatieve zou een miskenning zijn van de persoon.
Oordelen over of kwantificeren van de persoon, met name diens inzet, houding, ontwikkeling en identiteit, zijn niet in overeenstemming met het wereldbeeld dat de grondslag vormt van de Steinerpedagogie. Daarentegen beschouwen wij het karakteriseren van de persoon – de essentie – als onze diepste plicht.De spiegeling van deze essentie (en niet de beoordeling ervan) vindt zijn neerslag in het schriftelijk deel van het getuigschrift. Dit kwalitatieve aspect kan in een gesprek met de leerling en/of ouders immer nader worden toegelicht.

Daarnaast worden de kwantitatieve vorderingen binnen alle vakken weergegeven in het overzichtsdeel van het getuigschrift.

 

< ga terug naar schoollied en spreuken of lees verder over evaluatievormen >