Inschrijvingen 2018-2019

Info en inschrijven

Ivm de ontwikkelingen rond een verplicht Centraal Aanmeldings Systeem voor ALLE middelbare scholen in capaciteitsregio Antwerpen beraden wij ons op onze positie en mogelijkheden om de vrije keuze van school, pedagogisch project en levensvisie terug te kunnen waarborgen.

Wij hebben te maken met volledig ander data voor aanmelding en inschrijving dan eerder door de overheid gecommuniceerd, waardoor wij onze kalender rond infodagen, meeloopdagen, scholenbeurzen en Opendeurdag moeten herzien. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen wij daarom de data 2018|2019 nog niet oplijsten. We komen hierop zo spoedig mogelijk terug.

Om deze reden is de informatie hieronder nog niet actueel; deze info dateert nog van vorig schooljaar

INFORMATIE

Schoolbeurzen | meeloopdagen | infodag

22 jan. scholenbeurs Zurenborg Grote Beursstraat 31 2018 Antwerpen 19-20.30u
1 feb. scholenbeurs bs St.Anna Goethe Goethestraat 1 2050 Antwerpen (linkeroever) 19.30-21u
1 feb. scholenbeurs bs St.Lutgardis Peperstraat 17 2627 Schelle 19-22u
7 feb. scholenbeurs Heuvelhal Kapelstraat 7 2910 Essen 16-20u

Meeloopdagen voor 6deklassers 21 februari en 21 maart 2018
Meeloopdag voor 6de klas van Steiner Basisschool Antwerpen 2 februari 2018

Infodag 3 februari 2018 11-16 – doorlopend tentoonstelling en informatie, rondleidingen met inhoudelijke info om 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30u
Opendeurdag 21 april 2018

Lees en download hier onze uitgebreide folder over alle manieren waarop wij u informeren!

———————————————————————————————————–

INSCHRIJVEN

Klas 7 voorrang (gezinsleden) 8 t/m 19 januari 2018
Klas 8 t/m 12 de klas vanaf 16 april 2018
Klas 7 vanaf 21 april 2018 13u

Conform het inschrijvingsdecreet geniet een broer of zus van een leerling die school loopt aan Hiberniaschool voorrang bij een inschrijving in de zevende klas. Ook halfbroers, halfzussen en kinderen uit eenzelfde (nieuw samengesteld) gezin en kinderen van personeelsleden hebben recht op voorrang.

Leerlingen met voorrang kunnen inschrijven van 8 t/m 19 januari 2018. U meldt zich bij het schoolsecretariaat tijdens de openingsuren van het leerlingesecretariaat.

Inschrijvingen voor alle andere jaren starten op de eerste schooldag na de paasvakantie, maandag 16 april 2017

Op zaterdag 21 april 2018 om 13u wordt het register geopend voor inschrijvingen voor het eerste jaar middelbaar. De deuren openen om 10u

NB op 8 februari start het online aanmelden voor klas 7 (1ste leerjaar secundair) via Meldjeaansysteem Antwerpen. Hiberniaschool participeert niet. U mag bij ons rechtstreeks inschrijven op 21 april 2018, óók indien u zich al online aanmeldde op een andere school via Meldjeaan en tóch liever voor Steineronderwijs kiest. Meer informatie via 03 293 28 98 of info@hiberniaschool.be

Breng volgende documenten mee naar de inschrijving:

  • laatste rapporten
  • identiteitskaart van uw kind
  • siskaart van uw kind

Inschrijvingen klassen 7 dienen nog door u op maandag 2 juli bevestigd te worden nadat uw kind op vrijdag 29 juni het getuigschrift lager onderwijs ontving.

Nog vragen? Stuur een berichtje naar inschrijvingen@hiberniaschool.be.