Inschrijven

Wie deze pagina bezoekt danken wij voor de belangstelling voor ons school!
Hieronder vindt u algemen informatie over aanmelden en inschrijven. Voor specifieke info verwijzen we naar ‘Actueel’ op de thuispagina van deze website en naar onze sociale media.  
.
Infomomenten
Om alle belangstellenden, ondanks de pandemie, zo breed en optimaal mogelijk te informeren over onze school, ons curriculum en onze werkwijze, én enigszins sfeer te kunnen laten ‘proeven’, bieden wij ouders en kinderen dit schooljaar op alternatieve wijze info aan.

Wij presenteren u via onze website en facebookpagina een informatiefilm over onze school. Die belicht het pedagogisch project, toont beelden uit onze dagdagelijks klaspraktijk, leidt u virtueel rond doorheen ons gebouw, laat leraren en leerlingen aan het woord en presenteert schriften, werkstukken en activiteiten die normaal gezien tot ons curriculum behoren. Vanzelfsprekend verwijzen wij ook naar ons Youtubekanaal (zoeken op ‘Hiberniaschool’) en de uitgebreide informatie op www.hiberniaschool.be.
.
Aanmelden
In Antwerpen verloopt het aanmelden en inschrijven voor middelbare scholen via het Meld-je-aan-systeem van de stad Antwerpen. U meldt uw kind daar aan voor de middelbare school (of scholen) van uw overtuiging, voorkeur en keuze via https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/

Volgorde of tempo beïnvloeden de kansen op een ticket niet. Wanneer er al een broertje of zusje op Hibernia middelbaar schoolloopt, resulteert aanmelding automatisch in een ticket (voorangsregeling).
Iedereen die zich aanmeldt via genoemde website van de stad, verneemt via de stad  wie een ticket ontvangt en wie eventueel op de wachtlijst van de school van eerste keuze staat.
.
Inschrijven
U ontvangt een uitnodiging voor een kennismakinggesprek met (een van) de titularissen en van het secratariaat om te komen inschrijven. 
Staat uw kind op de wachtlijst: om uw eventuele zorgen te kaderen, delen we graag onze ervaringen van de afgelopen jaren: tot heden konden wij elk jaar steeds alle leerlingen die op onze wachtlijst stonden inschrijven, ook al leek in aanvang de wachtlijst onoverkomelijk. Dit nam soms wél wat langer tijd dan gewenst, maar geduld werd steeds beloond.

Wij doen er steeds alles aan om kinderen op de plaats die voor hen en hun ouders als juist voelt te kunnen plaatsen. Of voorkeur voor Hiberniaschool nu voortkomt uit de eens gemaakte keuze op een Steinerbasischool, om het pedagogisch project van 2,5 tot 18 jaar te lopen, of wanneer het gaat om 6de klasleerlingen van andere basisscholen, die graag kiezen voor een algemeen vormende studierichting, met een breed en uitgebalanceerd curriculum, en vanaf klas 7 (1ste jaar middelbaar) wensen instromen.
.
Breng volgende documenten mee naar de inschrijving:

  • laatste rapporten
  • identiteitskaart van uw kind
  • siskaart van uw kind

Inschrijvingen klassen 7 dienen nog door u op donderdag 1 of vrijdag 2 juli bevestigd te worden nadat uw kind op woensdag 30 juni het getuigschrift lager onderwijs ontving.
.
Aanmelden en inschrijven voor klassen 8 en hoger
Inschrijven voor klassen 8 en hoger kan vanoverheidswege pas nea de paasvakantie. Het gata om ene zogenaamde voorinschrijving onder voorwarade van capaciteit, positief gesprek en behlaen van het juiste attest.

Voor Pasen mag u zich tot onze school wenden via inschrijvingen@hiberniaschool.be en wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst.

Informatie
Indien uw mailadres bij ons bekend is houden wij u graag op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Maar we nodigen u ook uit om onze website en facebookpagina steeds te blijven volgen voor de meest actuele communicatie.

Voor meer informatie contacteert u via 03 293 28 98 of directie@hiberniaschool.be of inschrijvingen@hiberniaschool.be