Inschrijvingen 2019-2020

– dd. 22 december 2018 –

Wie Hibernia, Middelbare Steinerschool Antwerpen kent, weet dat wij doorgaans vanaf november communiceren over alle zaken rond inschrijven. Data voor voorrangsregelingen voor broers en zussen, data voor ouder-avonden, meeloopdagen, infodag en opendeurdag. En vanzelfsprekend de datum vanaf wanneer u uw kind(eren) kunt inschrijven.

Vanaf de tweede helft van september werd onze school echter geconfronteerd met een plotseling politiek akkoord rond inschrijven, dat alle middelbare scholen in Antwerpen verplichte om mee te draaien in een digitaal aanmeldingssysteem, waarin toeval uw inschrijving aan onze school zou bepalen. De tijdlijn en voorwaarden van het definitieve decreet lieten echter lang op zich wachten. Ik hoopte daarover uiterlijk vóór kerstmis te kunnen communiceren.

Wij hebben, zowel zélf als school als via onze koepel, de afgelopen weken veel energie gestoken in het spreken met en schrijven aan politici om de uitzonderlijke positie van Steiner-scholen – de doorlopende leerlijn binnen Steinerpedagogie van 2,5 tot 18 – te bepleiten en veilig te stellen.

Een week geleden kwam het dossier echter in een stroomversnelling vanuit andere hoek: de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft op 14 december een belangenconflict ingediend tegen het voorliggende nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet, waardoor de stemming erover enorme vertraging zou oplopen, en de haalbaarheid van een nieuw decreet daarom in vraag moest worden gesteld. En tenslotte, nog maar enkele dagen geleden, ontstond er in ons land een regering van ‘lopende zaken’.

Gisteren heeft de overheid dan bekend gemaakt dat het dossier van het nieuwe inschrijvingsdecreet voor onbepaalde tijd volledig ‘on hold’ staat en dat wij ons weer mogen conformeren aan de regelgeving van de afgelopen jaren. Dat betekent dat wij en u niet langer worden verplicht om centraal (digitaal) aan te melden.

Voor de inschrijvingen voor 2019-2020 zullen wij 7de klassers als vanouds op chronologie inschrijven!

Tijdslijn en data
Door alle politieke verwikkelingen zijn alle processen vertraagd, reden waarom er, zeker na de ontwikkelingen in de afgelopen week, terug geen data bekend zijn, noch voor het inschrijven via voorrangsregeling broers en zussen (normaal in januari), noch voor het inschrijven van 7de klassers. Daaraan vast hangen vanzelfsprekend de data van onze infodag, ouderavonden en Opendeurdag en kunnen wij die ook niet vaststellen.

De termijn voor inschrijven voor klassen 8 en hoger is wél bekend. Dit kan vanaf dinsdag na de paasvakantie, 23 april, na afspraak via 03 293 28 98 op het secretariaat van onze school.

Waarschijnlijk worden in de tweede helft van januari door de overheid de data  bekend gemaakt voor inschrijven in klas 7. Onmiddellijk maken wij dan tevens onze infomomenten, meeloopdagen en opendeurdag bekend!

Voorzichtig durf ik te delen dat onze infodag op zaterdag 23 februari zal plaatsvinden, maar blijf steeds onze website en facebookpagina, of onze mailings in het oog houden voor actuele informatie.

Magie van de Middenbouw
Uw 6de klasser zit in een van onze 4 regionale Steinerbasisscholen. Wij bezoeken (soms tegelijk met CLB en/of met collega Steinerschool De Es) de ouderavonden van uw 5 en/of 6de klas, om  te informeren over de middelbare Steinerpedagogie, op
• ma 19 november Steinerschool Antwerpen Basisschool klas 5
• do 10 januari 2019 De Kleine Wereldburger klassen 5 en 6
• wo 23 januari 2019 De Wingerd klas 5
• wo 30 januari 2019 Lohangrin voor klas 5

Daarnaast bezoeken wij jaarlijks de oudste klassen met een interactieve ervaringsles ‘Magie van de Middenbouw’, waarin leerlingen een inkijkje krijgen hoe we op de onze school omgaan met wiskunde en wetenschappen en de kinderen al eens snuffelen aan de wereld van de middelbare school. Houd voor onze meeloopdagen, wanneer de leerlingen in een middelbare schoolklas aansluiten en kunnen spreken met middelbare scholieren, onze mailings en website in de gaten.

Voor meer informatie contacteert u via 03 293 28 98 of www.directie@hiberniaschool.be

 

Breng volgende documenten mee naar de inschrijving:

  • laatste rapporten
  • identiteitskaart van uw kind
  • siskaart van uw kind

Inschrijvingen klassen 7 dienen nog door u op maandag 2 juli bevestigd te worden nadat uw kind op vrijdag 29 juni het getuigschrift lager onderwijs ontving.

Nog vragen? Stuur een berichtje naar inschrijvingen@hiberniaschool.be.