Christengemeenschap

header-gemeentenDe Christengemeenschap – beweging tot religieuze vernieuwing – wordt gevormd door gemeenten, waarin mensen op zoek naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven bijeenkomen. Dit in het besef dat ieder mens een burger van twee werelden is: niet alleen van de aards-vergankelijke, maar ook van de niet-zintuiglijke, geestelijke werkelijkheid, waarin de mens zijn oorsprong heeft. Juist door een religieus leven te leiden, kan een mens zich tussen geboorte en dood bewust en actief verbinden met deze wereld van zijn oorsprong, die tegelijk ook – na het sterven – zijn bestemming is.

Centraal in het leven van elke gemeente staat het vieren van de dienst aan het altaar, die in andere kerken de ‘mis’ of eredienst wordt genoemd en in de Christengemeenschap de naam‘mensenwijdingsdienst’ draagt. Het voltrekken van dit sacrament is niet alleen een zaak van de priester, maar net zozeer van de aanwezige gemeenteleden. Hun actieve deelname, voelend en denkend, draagt wezenlijk bij tot de heilzame werking van het sacrament.

De Christengemeenschap is geen protestants, geen rooms-katholiek en ook geen antroposofisch kerkgenootschap.

Ze kent geen verplichte geloofsbelijdenis (credo) en ook geen vaststaande geloofswaarheden (dogma’s), behalve de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. Ze staat open voor iedereen die aansluiting bij haar zoekt.

Korte geschiedenis

Na de Eerste Wereldoorlog volgt een periode van heroriëntering zowel op maatschappelijk als religieus gebied. In dit klimaat richt zich een aantal studenten tot Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, met de vraag naar religieuze vernieuwing. Dit wordt concreet als Friedrich Rittelmeyer, een bekend theoloog en predikant in die tijd, zich verbindt met het initiatief. Met hulp van Rudolf Steiner ontstaan nieuwe vormen van de traditionele zeven sacramenten. Uiteindelijk, verspreid over een aantal dagen voltrekt Friedrich Rittelmeyer, in aanwezigheid van Rudolf Steiner, de verschillende delen van de mensenwijdingsdienst. Als stichtingsdatum geldt de dag waarop dit alles voltooid is: 16 september 1922.

Momenteel telt de Christengemeenschap ongeveer 320 gemeenten in 32 landen, verspreid over alle werelddelen.

Christengemeenschap Vlaanderen

Hendrik Consciencelaan 107
(ingang via Ter Varentstraat)
2640 Mortsel (deelgemeente bij Antwerpen)

Geestelijken: Paul-Philippe Stevens en Hilde Cauwenberg

t 03 4406821
e dechristengemeenschap.antwerpen@hotmail.com
w http://antwerpen.christengemeenschap.nl

 

< ga terug naar partners of lees verder op Triodosbank >