Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen

headerBVAA, de Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen, is en vereniging van artsen die naast de universitaire geneeskunde, ook antroposofische geneeskunde als aanvulling hierop toepassen.

De antroposofische geneeskunde kijkt niet alleen naar de chemische en fysische aspecten van gezondheid en ziekte, maar benadert de mens als een wezen met een levend lichaam, een ziel en een geest. Op deze manier wordt de reguliere geneeskunde aangevuld, uitgebreid en verrijkt vanuit een spirituele invalshoek, gebaseerd op de antroposofie van Rudolf Steiner.

Antroposofische artsen schrijven zo nodig reguliere geneesmiddelen voor, maar hoofdzakelijk homeopathische, fytotherapeutische en typisch antroposofische middelen.  Daarnaast werden een aantal niet-medicamenteuze therapieën ontwikkeld. De bedoeling van de behandeling is in de eerste plaats gericht op het ondersteunen van het zelfgenezend vermogen van het organisme.

In België wordt de antroposofische geneeskunde voornamelijk door huisartsen beoefend. In het buitenland bestaan er evenwel (offficieel erkende) ziekenhuizen en researchinstituten.


BVAA – Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen vzw /
ABMA – Association Belge des Médecins d’orientation Anthroposophique asbl

Suzanne Lilarstraat 55
9000 Gent

t 09 221 66 52 | fax 09 221 77 10
e info@antroposofischegeneeskunde.be
e info@medecineanthroposophique.be
w www.antroposofischegeneeskunde.be

 

< ga terug naar partners of lees verder op antroposofische bibliotheken >