Ouders

Het ‘zijn of niet-zijn’ van een Steinerschool2

De overheid, noch een andere instantie richt Steinerscholen in.

Wie dan wel?
Het zijn ouders die dat voor hun kinderen doen. Vanzelfsprekend met hulp van professionals als leraren, administratieve en facilitaire medewerkers en directie, én de overheid die het initiatief honoreert.
Maar het zijn altijd ouders die een Steinerschool initiëren en continueren.
Zodoende is een inschrijving op een Steinerschool er een voor kind én ouders.

Ouders nemen deel in de pedagogische zorg van hun kind, door het opvolgen van agenda, taken en schriften, door het bijwonen van ouderavonden en het opvolgen van communicatie vanuit de school.
Daarnaast zetten ouders zich in voor de klas van hun kind. Er zijn (jaar)feesten, reizen, tonelen. Men kan ook klasouder worden en de verbinding tussen leerkrachten en ouders verzorgen.

1Maar… er ís geen kind of klas om op te volgen, als niet eerst de school wordt gevoed. Historisch gebouw, faciliteiten, sfeer, cultuur, organisatie, materialen… Dat zijn allemaal voorwaarden om een Steinerschool en klassen te vormen.

 

Zonder de investering van ouders daarin, bestáát een Steinerschool niet.

Daarom dragen ouders, samen met college en directie verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding, het sociale klimaat en de leer-&leefomgeving van de school. Ouders engageren zich op verschillende manieren.

 • veel ouders organiseren of helpen, in commissies, raden, vergaderingen en/of op Open Deurdagen, klusdage, bij beurzen, toneel, schoolfeesten etc., of bieden hun (beroepsmatige) expertise aan.
 • alle ouders besturen als lid van de vzw: dat is de juridisch bevoegde inrichtende macht van de school waarvan je als meesturende ouder vanzelfsprekend lid wordt wanneer je je kind inschrijft.
  In de (jaarlijkse) algemene vergadering wordt het schoolbestuur, bestaande uit ouders en leerkrachten, aangesteld. De voorzitter is een ouder. Het bestuur stelt de directie aan.
 • veel ouders adviseren bestuur en directie door een krachtige stem vanuit de ouderraad, waarin ouders zich maandelijks uitspreken en informeren over de klas van hun kind en de school in het algemeen.
  De ouderraad organiseert bovendien evenementen, lezingen en concerten voor kind én ouders. Want de school heeft ook ouders heel wat te bieden.
 • alle ouders betalen een maandelijks bedrag, voornamelijk voor het inrichten van de extra specifieke Steinerpedagogievakken, materialen en -activiteiten, die de overheid niet subsidieert. Hiervoor zijn inkomensafhankelijke richtlijnen. Dit bedrag maakt u naast de schoolfactuur, maandelijks over als ‘schenking’. Lees verder op de pagina kosten en schenkingen.

En een schenking ís dat alles: ouder zijn op een Steinerschool is een school en pedadogie schenken aan je kind!

Rudolf Steiner noemde opvoeden een kunst. Een kunst die tot bloei komt in een sfeer van onderling vertrouwen tussen ouder en leerkracht: ‘Wij kunnen niet, beschermd door de staat, ons werk doen; wij hebben daar ouders voor nodig, die als het ware een muur van vertrouwen om de school heen vormen, waardoor binnen die muur in vrijheid kan gewerkt worden. Ik wil erop wijzen dat de leraren de ouders als goede vrienden nodig hebben.

Samenvatting ‘moeten & mogen’ voor ouders3

participeer aldus vanzelfsprekend als

 • incidenteel helpende ouder op vraag van klasouder of titularis;
 • als lid van de algemene vergadering van de vzw;
 • en maak de Steinerpedagogie financieel mogelijk door de maandelijkse schenking

participeer aldus vrijwillig als

Dit maakt een Steinerschool zo bijzonder. Dat ze niet vrijblijvend is.
Want samen zien we hier de maatschappij van morgen ontluiken.