Algemeen Secundair Onderwijs

Hiberniaschool – Middelbare Steinerschool Antwerpen

is een school voor Algemeen Secundair Onderwijs, zowel in de gangbare als in de letterlijke betekenis van het woord.

Gangbaar: de opleiding is van ASO-niveau en bereidt dus voor op hoger onderwijs aan hogeschool of universiteit.
Letterlijk: het is werkelijk een algemeen vormende opleiding. Het aanbod omvat niet enkel een stevige intellectuele pijler, maar bevat naast de theoretische vakken, ook kunstzinnig en praktisch onderwijs.

Onze school heeft één studierichting: de leerlingen volgen in essentie gedurende de ganse middelbare school hetzelfde lespakket, dat wel de meest uit elkaar gelegen interessegebieden in zich verenigt en de ontwikkeling van kleuter, via kind, naar jonge volwassene op de voet volgt.
Omdat we die ontwikkeling als een eenheid zien, nummeren onze klassen vanaf de basisschool klas 1 tot en met 6, op de middelbare school door met de klassen 7 en 8 (1ste graad, 1ste en 2de leraar middelbaar, middenbouw) tot en met klas 12 (2de en 3de graad middelbaar, bovenbouw).
De kunstzinnige leermethode in alle vakken brengt vanzelf individualisatie met zich mee, dat wil zeggen, ze komt tegemoet aan individuele noden, behoeften, mogelijkheden en vragen.

Antroposofisch mensbeeld volgens SteinerIMG_5810c

Steinerscholen staan bekend om hun aandacht voor het creatieve: muziek, beeldende kunsten, toneel en ambachten zijn belangrijke elementen in onze pedagogie. In het lessenpakket van onze school zijn talen, wetenschappen en kunstzinnige vakken elk voor ongeveer ⅓ vertegenwoordigd.
Als je het lesrooster vergelijkt met dat van andere Steinerscholen, dan springt in het oog dat op Hiberniaschool het accent vooral ligt op talen, wiskunde, wetenschappen en kunstvakken en iets minder op praktische vakken.

Niettemin is middelbaar Steineronderwijs méér dan een ASO-opleiding met veel aandacht voor creatieve vakken en is het vanzelfsprekend ook iets anders dan Kunst Secundair Onderwijs.
De aandacht voor kunstzinnige en ambachtelijke vorming staat niet op zichzelf, maar is een wezenlijk aspect binnen de pedagogische visie van Rudolf Steiner. Daarin helpt het aanspreken en benutten van beurtelings cognitieve, emotionele en praktische vaardigheden, niet enkel de ontwikkeling tot een compleet, gebalanceerd mens. Ook beïnvloeden en stimuleren deze kwaliteiten elkaar in positieve zin, waardoor cognitieve vaardigheden makkelijke ontwikkelen, sociaal-emotionele vermogens verdiepen en motoriek en wilskracht versterken.

Dit wordt vaak samengevat als ‘hoofd, hart en handen‘:
denken, voelen en willen
 ofwel redeneren, beleven en handelen.

Enkel een keuze voor ‘creatief onderwijs’ maken doet het pedagogisch project van Hiberniaschool tekort en leidt wellicht tot onbegrip of teleurstelling bij leerling, ouders en leerkrachten. Een engagement met en empathie voor het mensbeeld volgens Steiner en de antroposofische visie, of een bereidheid die te ontwikkelen, is bij inschrijving op Hiberniaschool belangrijk en daarom warm aanbevolen voor ouder en kind.

 

< ga terug naar school of lees verder op middenbouw en bovenbouw >