Contact

Hiberniaschool vzw 

Middelbare Steinerschool Antwerpen

Bezoekadres
Volkstraat 40 (leerlingeningang Scheldestraat 62)
2000 Antwerpen

Postadres
Volkstraat 40
2000 Antwerpen

e info@hiberniaschool.be
w www.hiberniaschool.be

Ineke Kootstra | directeur
t 03 293 2898 m 0490 40 80 64
e 
directie@hiberniaschool.be

Bereikbaarheid

De school heeft zowel een lokale Antwerpse als regionale functie, zodat veel leerlingen plezier ondervinden van de uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer via De Lijn en met de NMBS.

Onze school is tevens zeer goed bereikbaar per auto, zowel vanaf de singel (oost), vanaf de kaaien (noord en west) als vanuit het zuiden, via autostrade en/of de ring en per fiets vanuit de omliggende deelgemeenten.

Onze school kent een locale en regionale spreiding van leerlingen. Vanzelfsprekend bezoeken veel Antwerpse leerlingen onze school, maar even gebruikelijk is de herkomst van leerlingen uit de gehele provincie Antwerpen, waaronder de Kempen, alsmede Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant of Nederland.

E-mailadressen

melding afwezigheden leerlingen en personeel afwezigheid@hiberniaschool.be
inschrijvingen inschrijvingen@hiberniaschool.be

lerarencollege, kortweg het college college@hiberniaschool.be
Alle leraren beschikken ook over een individueel e-mailadres op het schooldomein. De adressen hebben alle een indentieke structuur: voornaam.familienaam@hiberniaschool.be.

ouderraad (OR) ouderraad@steinerschoolantwerpen.be
leerlingenraad (LR) lr@hiberniaschool.be

raad van bestuur, kortweg het bestuur (RvB) rvb@hiberniaschool.be
dagelijks bestuur (DB) db@hiberniaschool.be
beleidscollege (BC) bc@hiberniaschool.be

leerlingensecretariaat leerlingen@hiberniaschool.be
personeelssecretariaat personeel@hiberniaschool.be
alle secretariële medewerkers secretariaat@hiberniaschool.be

zaalcoördinator feest/theaterzaal
onderhoud patrimonium@hiberniaschool.be
veiligheids- en preventieadviseur tine.willems@hiberniaschool.be

Administratieve gegevens 

Lid van de scholengemeenschap Steinerscholen SO nr 125658
Lid van de Federatie Steinerscholen

IBAN BE33 2200 5218 7046
BIC GEBABEBB

Instellingsnummer 29553
Ondernemingsnummer 0409.798.274
De vereniging is niet btw-plichtig