Steinerpedagogie

Steinerpedagogie in 10 stappenIMG_5602

 • Een Steinerschool staat ‘met beide voeten’, ‘geaard’ op de de grond en midden in de maatschappij. De school biedt onderwijs aan om te verinnerlijken, met de blik gericht op buiten, op de wereld.
 • In een Steinerschool draait alles rond de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Hierbij beogen we een gezonde, evenwichtige ontplooiing van de leerlingen met oog voor de eigen denkwereld, gevoelens en wilskracht.
 • Voor heel wat vakken hanteren we het periodeonderwijs. Deze geconcentreerde aanpak voorkomt versplintering van de opgedane kennis en vaardigheden én zorgt ervoor dat de leerstof gedurende een langere tijd kan doorsijpelen.
 • In heel ons lessenpakket is het kunstzinnige element aanwezig. Kunst is daarbij niet het doel op zich, wel een middel om de leerling een rijker en fijner gevoelsleven mee te geven.
 • De steinerpedagogie beoogt een brede persoonlijkheidsontwikkeling. Hierin hoort een belangrijk stuk denk- en studiewerk thuis. Dit wisselen we af met projectweken en technisch-ambachtelijke disciplines. Dit leidt tot een harmonieus leerprogramma.
 • In de toneelperiodes ballen de leerlingen leerstof, ritmiek en verbale vaardigheden samen tot een uniek statement.
 • Elk kind krijgt zijn eigen ontplooiingsritme. Het respect daarvoor is van fundamenteel belang. Ritme is ook terug te vinden in het ritme van de dag, van denk- en doevakken.
 • We maken minder gebruik van handboeken. Zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid worden, naar de hoogste jaren toe, steeds belangrijker.
 • Een Steinerschool is een echte gemeenschap die de ouders actief betrekt. Dat uit zich onder meer in de deelname van ouders aan klasavonden, oudergesprekken, schoolactiviteiten, buitenschoolse activiteiten, het schoolbestuur, mandaatgroepen, toneelstukken, …
 • Het hart van de school is de lerarenvergadering. Wekelijks komen leerkrachten samen om de pedagogische ontwikkelingen van de school en van de kinderen te bespreken.

Hibernia_Volkstraat©MJBollansée -1‘Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Ze helpt om midden in de wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.’

Antroposofische vereniging

 

< ga terug naar ouders of lees verder op visie >