Smartschool

Vanaf schooljaar 2015|2016 nam Hiberniaschool het digitaal schoolplatform Smartschool in gebruik.

Smartschool en Steinerscholen – gaat dat wel samen? 

Wij denken van wel. Met Smartschool wordt het volgen van het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen een stuk makkelijker en kan ook beter worden gepland. Ook voor leerkrachten zal het administreren van het onderwijs efficiënter en makkelijker worden. Zo kunnen zij hun eigen rol beter volgen en bovendien goed verantwoording afleggen over het werk in de klas aan collega’s, ouders en de Inspectie van het onderwijs.

Smartschool is een modulaire webapplicatie met zeer veel mogelijkheden die gefaseerd in gebruik zullen worden genomen. In een eerste fase werden sinds januari 2015, ten behoeve van de leerkrachten, beperkte functies geactiveerd: het berichtensysteem, de registratie van afwezigheden en het leerlingvolgsysteem. Geleidelijk aan zullen steeds meer functionaliteiten in voege treden.

Berichtensmartschool_920x640

Een school is een veilige omgeving met afspraken die voortvloeien uit haar pedagogisch project. Internet is dat niet! Het berichtensysteem van Smartschool creëert een plaats waar leerkrachten en leerlingen veilig met mekaar kunnen communiceren. Berichtjes komen altijd aan. De school heeft meer controle op de communicatiestromen dan bij traditionele e-mailtoepassingen. Dat geeft vertrouwen en werkt een stuk aangenamer.

Leerlingenvolgsysteem

In het leerlingvolgsysteem kan allerlei informatie worden samengebracht met betrekking tot twee gebieden: leefzorg en leerzorg. Het zijn werkwoorden in elke school. Leefzorg houdt verband met het welbevinden van de leerling (thuis en op school) en de attitude, leerzorg houdt verband met eventuele leerproblemen. Elke school kiest zelf hoe ze het leerlingenvolgsysteem inricht. Elke school heeft immers haar eigen unieke leerlingengroep en schoolcultuur.

Communicatie

Verder zijn er veel andere werkinstrumenten, zoals de mogelijkheden om (jaar)planningen, lesroosters, vergaderverslagen en evaluaties bij te houden en om snel en efficiënt te communiceren tussen school en thuisfront, tussen leerkrachten en leerlingen.

 

Wij gebruiken Smartschool bewust NIET in de middenbouwkassen. Vanaf klassen 9 krijgen leerlingen een account, waaraan ook de mailadressen van hun ouders zijn gekoppeld. Op deze account kunnen ouders nog meelezen en -kijken, om de taken van hun kinderen te volgen en om het kind op te volgen met betrekking tot hun huistaken.
Vanaf klassen 10 is de account exclusief voor leerlingen en beheren en plannen zij volledig zelfstandig hun eigen schoolwerk.

< ga terug naar klassen, titularissen & klasouders of lees verder op zorg >