Extra muros

 

Naast de noeste schoolarbeid verzetten de leerlingen van alle klassen één of twee weken per jaar bergen, verleggen grenzen en delen ervaringen. De extra muros-activiteiten zíjn dan ook echte ervaringsweken in de meest letterlijk zin des woords en tevens in de voedende zin.

Klas 7 verlegt zijn grenzen

De 7de klas gaat een week op  schoolreis naar Barvaux in de Ardennen en nemen meestal hun fietsen mee.
Bij aankomst op de camping in Barvaux zullen ze samen met enkele enthousiaste meereizende ouders hun ‘tentenkamp’ opbouwen.
In de loop van de week staan de volgende activiteiten op het programma: een wandeling in het menhir- en dolmencomplex te Wéris, een 7 km lange kajakafvaart van de Ourthe, een bezoek aan de Hare Krishna-gemeenschap, een bezoek aan de Grotten van Hotton en een dag in een avonturenpark, waar onder meer wordt geabseild.

Klas 8 overleeft

De 8ste klassers trekken eveneens vaak naar de Ardennen, maar soms ook naar Luxemburg. Zij worden op de trein vergezeld door hun titularissen. Er staat hen een heuse ‘overlevingsweek’ te wachten: trektochten, een paracommandoparcours, nachtelijke geheugentocht, geologische wandeling, zwemmen, vlottentocht of ‘teambuildingsuitdaging’ …
Als overlevingsproef zullen ze ook elke dag hun eigen potje moeten koken, waarna ze – indien nodig – troost kunnen vinden bij het kampvuur. Dit alles gebeurt in de Ourthevallei in de streek van Bomal, Hamoir en Comblain la Tour. Met blaren op de voeten zullen de leerlingen hun persoonlijke grenzen verleggen, want deze reis verloopt lopend mét bepakking en voert via drie verschillende pleisterplaatsen.

Klas 9 verruimt haar blik

De leerlingen van klas 9 trekken per twee of per drie de wereld van de biologische landbouw in voor een boerderijervaring. Ze wonen en werken op een boerderij, waardoor hun blik op de wereld plots verruimd wordt. Door deze ervaring ontstaat meestal een doorvoeld besef dat op hun bord niet alleen voedsel ligt, maar ook arbeid van veel mensen en van de samenwerking tussen mens, aarde, water, lucht en zon.

Klas 10 neemt de maat

Tijdens de week ‘landmeten’ worden de verworvenheden van de periode goniometrie uit klas 10, in de praktijk omgezet. Aan de hand van concrete opdrachten worden in groepjes metingen uitgevoerd met behulp van theodoliet, waterpas, meetlint, e-bakens en jalons.
Aan de hand van de formules worden de berekeningen uitgevoerd. Zo wordt onder meer de breedte van de Schelde en de hoogte van de kathedraal bepaald.
Dit alles vereist een goede samenwerking binnen de groep. De leerlingen moeten systematisch te werk gaan waarbij het streven naar nauwkeurigheid en exactheid voorop staat. De 10de-klassers leren reflecteren op de eigen activiteit en tevens de resultaten op juistheid te controleren. De berekeningen en bevindingen worden verwerkt in een omstandig verslag.

Klas 11 deelt hart en handen

Met een sociale stage steken de leerlingen de handen uit de mouwen om hun medemens in sociaal moeilijkere situaties te leren kennen en helpen. Soms is deze ervaring confronterend, maar altijd vormend en verruimend voor hun geest en hun hart.
Eerder dat jaar trok de klas naar Chartres om in het kader van lessen Nederlands, esthetica, muzikale en plastische opvoeding het mysterie van de Graal én de plaatselijke kathedraal te zoeken.

Klas 12 goes pasta

Met initiatieven als een quiz of een pasta-avond, spaart de 12de klas mee aan de bekostiging van hun cultuurhistorische reis naar Italië. Die voert naar het zuiden óf naar het noorden, maar wat de reisroute ook is, De biënnale in Venetië of  hoofdstad Rome zijn regelmatige locaties in de route, want… alle wegen leiden naar Rome.


< ga terug naar koor en toneel of lesaanbod of lees verder op schoolreglement of schoolreis >