Klassen, titularissen & klasouders

Klassen

Ieder leerjaar kent zijn eigen vaste thema’s, activiteiten, nieuwe vakken. Neem kennis van een selectieve weergave van de hoogtepunten per klas.

In principe blijft een klasgroep zoveel mogelijk samen in een volgend leerjaar en wel om twee redenen. De leerplannen zijn immers afgesteld op de ontwikkelingsfase van de leerlingen op zekere leeftijd. Bovendien vinden we het samenzitten van leerlingen van uiteenlopend niveau – heterogene klasgroepen – belangrijk voor het leren samenleven. We willen hen leren om positief om te gaan met verschillen.
Om aan te beantwoorden aan individuele verschillen en leernoden  is er in de 7de en 8ste klas een keuzeaanbod Latijn en worden, zo mogelijk, Frans en wiskunde in de hogere klassen gesplitst in niveau-groepen.
 In de lagere klassen worden ook, indien mogelijk, oefenuren wiskunde, Frans en soms Nederlands in kleinere groepen onderwezen.

Titularissensteeds-meer-leerlingen-vrije-school.flipped

Gedurende de eerste graad hebben de leerlingen in principe twee jaar de zelfde titularis, die meerdere lessen in de klas verzorgt.
Vanaf de 9de klas wordt de relatie tussen titularis en klas wat meer op afstand; een van de vakleerkrachten vervult deze taak, die bij voorkeur vier jaar met de klas mee evolueert.

In schooljaar 2016|2017 zijn de navolgende titularissen verantwoordelijk voor:

7B Bert Beyens 9L Erika Lammens
7H Inez Hoefnagels 10 Anneleen Schrevens
8D Kristel De Boulle 11 Martine Biesemans
8SV Guy Steegmans & Douwe Van Leemputten 12 Bart De Decker & Patricia Roux
9D Els Depuydt

Zie voor de e-mailadressen van de titularissen op deze pagina

Klasouders

De klasouders vormen de schakel tussen de ouders van de klas en de titularis of vakleerkrachten. Meestal is er één klasouder per klas, maar het is praktischer om de verantwoordelijkheden met twee op te nemen.
Op praktisch vlak staat de klasouder in voor:

  • het opstellen van de vrijwilligerslijsten en beurtrollen (was, soep, klusjes, helpende hand ….)
  • het bijhouden van het adres-, telefoon- en e-mailbestand
  • het coördineren van de hulp uit de klas
  • de hulp bij feesten en andere activiteiten
  • het doorsturen van mails van leerkrachten en onderhouden van communicatie met ouders
  • ‘klassenpot’ samenstellen en bloemen of attenties verzorgen voor leerlingen, leerkachten of relaties ter gelegenheid van lief&leed.

20150630_HiberniaZingt©MJBollansée -15Daarnaast heeft de klasouder ook een sociale taak: de verwelkoming van nieuwe ouders en hen wegwijs maken.

Tevens volgt hij/zij de betrokkenheid van de ouders op in de ouderraad. Dit doe hij/zij samen met de klasvertegenwoordiger in die raad. Het is eventueel ook mogelijkheid dat de klasouder en de klasvertegenwoordiger één en dezelfde persoon zijn.

In schooljaar 2017|2018 zijn de navolgende ouders aanspreekbaar als klasouder:

7B Kim Van Leuven 9L Liesbeth Heijens
7H Anja Benker 10 Ilse Scheers
8D Manfred Bogaert 
Claire Moureau
11 Bart Cornille
8S Ferry Saris 12 Peter D’Hollander
Lief De Jonghe
9D Carla Van Wauwe

Klasvertegenwoordigers in ouderraad

Iedere klas wordt vertegenwoordigd in de ouderraad. De vertegenwoordiger staat in nauw contact met de klasouder en titulars. Het is eventueel ook mogelijkheid dat de klasouder en de klasvertegenwoordiger één en dezelfde persoon zijn.

In schooljaar 2017|2018 zijn de navolgende ouders aanspreekbaar als klasvertegenwoordiger in de ouderraad:

7B Christien Janssens 9L Liesbeth Heijens
7H Anja Benker 10 Ilse Scheers
8D Claire Moureau 11 Erik Rovers
8S Ferry Saris 12 Toon Rubbens
 9D

Ouderraad 
Toen Rubbens, Claire Moureaux en Liesbeth Heijens, stuurgroep

 

< ga terug naar college & medewerkers of lees verder op smartschool >