Inschrijvingen algemeen

Inschrijven aan onze school kan zowel vanuit het Steineronderwijs als vanuit het reguliere lager of middelbaar onderwijs.

Onze school kent een gevarieerde lokale en regionale spreiding van leerlingen. Vanzelfsprekend komen veel leerlingen uit de stad Antwerpen, maar ook uit de gehele provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en zelfs Nederland.

Onze school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en per  fiets, bijvoorbeeld per Velo.

Aannamegesprekken

Aa20150630_HiberniaZingt©MJBollansée -7n de eigenlijke inschrijving gaat steeds een gesprek vooraf tussen ouders en leerling en de klastitularis of een vakleerkracht. Tijdens dat gesprek worden de ouders ook geïnformeerd over het sociale en financiële engagement van de ouders.

Sociale mix

Inschrijvingen voor het eerste jaar (de zevende klas) gebeuren in twee groepen, zgn. ‘contingenten’: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

  • kinderen uit gezinnen die recht hedden op een schooltoelage;
  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft;

Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt. Het maximale aantal indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen is op voorhand vastgelegd. De bedoeling is dat er een sociale mix komt in scholen: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.

Voor meer info zie Inschrijven