Eindtermen en verder studeren

Eindtermen

Op het curriculum van een Steinerschool vindt men geen afsluitend eindexamen – geëvalueerd worden alle vakken immers permanent (zie evaluatievormen).

Net zoals alle Vlaamse scholen, hebben de Steinerscholen de opdracht om eindtermen en ontwikkelingsdoelen na te streven. Deze werden in 1996 wettelijk vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering en zijn hier raadpleegbaar. In praktische zin betekent dit:

 • Laatste-jaars leerlingen studeren, gelijk voordien, voort aan hun brede lesaanbod en ronden na 6 jaar, ook dit jaar (vrijwel) alle vakken met minimaal voldoende resultaten af.
 • Daarnaast werkt men, vanaf de voorlaatste klas, twee jaar lang en onder leiding van een mentor, aan de realisatie van een eindwerk. Soms wijst het onderwerp daarvan al vooruit naar de vervolgstudie of beroepsinteresse, maar dit is geenszins aangewezen.
  Het onderwerp diende bij aanvang 11de klas wél te worden voorgelegd en gemotiveerd aan het lerarencollege, die moet accorderen of suggereren/bijsturen. Na een akkoord kiest de leerling een mentor en vangt het werk aan.DSC_0312
  Leerlingen doen diepgaand research, interviewen experts en deskundigen en leggen verbindingen met mensen in het veld, om samen met de resultaten uit literatuurstudie tot een eindthesis te komen. Daarin nemen feiten, zonder vooringenomenheid, en vervolgens een slotconclusie die een eigen visie weerspiegelt, een voorname plaats in. Vanzelfsprekend wordt veel waarde gehecht aan nauwkeurige bronvermeldingen. Het eindwerk dient tevens diverse creatieve werken te integreren.
 • Wanneer de schriftelijke weerslag van dit eindwerk op alle criteria volstaat, vindt in mei van het laatste schooljaar een openbare presentatie en bevraging plaats. Deze wordt gejureerd en gedelibereerd door het college.
 • Dan volgt een Italiëreis van een tiental dagen, alwaar vakoverschrijdend, vele thema’s uit de schoolloopbaan aan bod komen.
 • De schoolloopbaan sluit met de opvoering van een toneelstuk waaraan de gehele klas meewerkt. Hieraan wordt een heel schooljaar thematisch gewerkt: gezamenlijke en gemotiveerde keuze, tekstanalyse en leesrepetities, decorontwerp, improvisatie en spelplaatsing, lichtregie, uitvoering.
  Een greep uit de toneelstukken van de laatste schooljaren is: Vlees in Venetië (Merchant of Venice) van William Shakespeare, Burger-Edelman (Le Bourgeois Gentilhomme) van Molière, Alice in Wonderland van Lewis Caroll, Aan de mooie blauwe Donau (Geschichten aus dem Wiener Wald) van Ödön von Horvath, Margaretha of het complot van Faust en Mephisto (Faust) van J.W. von Goethe, De Revisor van Nikolaj Gogol of De blauwe vogel (L’Oiseau Bleu) van Maurice Maeterlinck.

Hierna ontvangt men het diploma ASO-Steinerpedagogie.

Verder studeren

Kan een leerling met een diploma ASO-Steinerpedagogie aan de universiteit studeren?

Elk ASO-diploma geeft toegang tot de universiteit, ook dat van de richting Steinerpedagogie. In de Steinerpedagogie wordt geen specialisatie in een vak of vakkengebied aangeboden. Aan de algemene basisvorming van een ASO-richting worden hier eerder kunstzinnige en praktisch-technische vakken toegevoegd.

Kan een leerling met het diploma ASO-Steinerpedagogie wiskundig-wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs aanvatten?

Ja. Slechts bepaalde universitaire studies kan men maar doen na een ingangsexamen. Leerlingen met een diploma ASO-Steinerpedagogie en voldoende aanleg kunnen dit aan. Voor sommigen vraagt het wellicht enige bijkomende zelfstudie, hetgeen op basis van het langdurig appeleren aan en ontwikkelen van intrinsieke motivatie en wilskracht, geen beletsel wordt verondersteld.

Net zoals bij andere studierichtingen in het ASO met gemiddeld 4 uur wiskunde per week, kan het voor bepaalde leerlingen aan te raden zijn om eerst nog een voorbereidend jaar op de wiskundig-wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs te volgen. Ook de brugcursussen die hogescholen en universiteiten inrichten als herhaling/aanvulling van de leerstof van het middelbaar onderwijs (maand september), kunnen voor studies in deze richtingen zinvol zijn.

Hoe groot zijn de slaagkansen voor leerlingen Steinerpedagogie in het hoger onderwijs?

In de richting Steinerpedagogie zijn de klasgroepen niet verder uitgesplitst naar talenten en op dat vlak dus meer divers dan op Valaamse scholen elders. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het optimaal ontwikkelen van ieders talent en motivatie. Het overgrote deel van de leerlingen bereikt zo voldoende niveau voor een professionele bachelor. Een aanmerkelijk deel daarvan start dan ook aan een academische bachelor. Bij de studenten die dit doen, is het studierendement goed en vergelijkbaar met andere studierichtingen van het ASO.

 

< ga terug naar rooster of lees verder op oud-leerlingen >