Federatie Steinerscholen

logo

Deze vereniging (vzw) is het samenwerkingsverband tussen de verschillende inrichtende machten van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen. Ze heeft zich een aantal doelen en taken gesteld:

  • De Federatie wil ten eerste de belangen van de Rudolf Steinerscholen behoeden en verdedigen. De groeiende overheidsdruk maakte deze bundeling van krachten levensnoodzakelijk. Werkelijkheidsgerichte, levensvatbare en permanente onderwijsvernieuwing kan slechts in vrijheid ontkiemen en gedijen.
  • Tweede doelstelling van de vereniging is dan ook het bevorderen van de vrijheid van onderwijs in brede zin.
  • Ten derde staat de Federatie in voor begeleiding van scholen en de coördinatie van inhoudelijk samenwerken. De Pedagogische Begeleidingsdienst Steinerscholen heeft zijn plaats in de gehele werking van de Federatie. Met alle middelen die beschikbaar zijn voor het schooloverstijgende werk, worden medewerkers ingezet voor het verzorgen van alle aspecten van het koepelwerk.
  • De Federatie van Rudolf Steinerscholen organiseert diverse opleidingen. Informatie daarover voorziet de Federatie hier.
  • Tenslotte wil de vzw – online of persoonlijk – een voorlichter, vraagbaak en intermediair zijn voor ouders, sympathisanten of bijvoorbeeld werkzoekenden binnen het Steineronderwijs. Interesse in vacatures in de Vlaamse Steinerscholen? Raadpleeg hier hun website.