Schoolreglement

Het schoolreglement bevat een aantal afspraken die nodig zijn op een plaats waar je met velen samenleeft. Het ordent deze en geeft ook rechtszekerheid aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Het garandeert het recht op onderwijs en een eerlijke en gelijke behandeling van alle leerlingen. Tevens vormt het een onderdeel van de verbinding die de school met de leerling en zijn gezin aangaat.big-schrijf-0502_8

Vermits onze pedagogie op de antroposofie gebaseerd is, zien wij dit reglement ook in dat licht. Elk van de groepen binnen de schoolgemeenschap – leerlingen, ouders, leerkrachten, andere personeelsleden en bestuur – is gelijkwaardig, maar hebben wel elk hun eigen specifieke verantwoordelijkheden. We proberen in het schoolreglement een eigen visie te ontwikkelen om, rekening houdend met de gegevens van de opgroeiende jongere in elke leeftijdsfase, de ontwikkeling naar zelfstandigheid gestalte te geven.

Daarom kan het reglement ook niet los gezien worden van het pedagogisch project.

Lees het schoolreglement 21/22.

 

< ga terug naar extra muros of lees verder op schoollied en spreuken >