Colofon

Disclaimer en copyright

Teksten © lerarencollege van Hiberniaschool – Middelbare Steinerschool Antwerpen, Koenraad Blansaer, Ineke Kootstra, Geertje Van Ouytsel, Wilbert Lambrechts e.a.

Beelden © Marie Julia Bollansée, Ineke Kootstra, Hiberniaschool, Ronald Van Rillaer e.a.

Van alle tekst- en beeldmateriaal op deze website is met zorgvuldigheid getracht de bron te achterhalen en deze alhier te vermelden. Mocht u desondanks menen rechthebbende te zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie of de webmaster.

Alle informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld, maar wijzigingen c.q. omissies zijn voorbehouden. Tekst noch beelden op deze website mogen verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van delen op social media, druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de directie.

Over de website bericht u best via info@hierniaschool.be.