Disclaimer, Privacy & Colofon

Disclaimer en copyright

Teksten © lerarencollege van Hiberniaschool – Middelbare Steinerschool Antwerpen, Koenraad Blansaer, Ineke Kootstra, Geertje Van Ouytsel, Wilbert Lambrechts e.a.

Beelden © Marie Julia Bollansée, Ineke Kootstra, Hiberniaschool, Ronald Van Rillaer e.a.

Van alle tekst- en beeldmateriaal op deze website is met zorgvuldigheid getracht de bron te achterhalen en deze alhier te vermelden. Mocht u desondanks menen rechthebbende te zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie of de webmaster.

Alle informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld, maar wijzigingen c.q. omissies zijn voorbehouden. Tekst noch beelden op deze website mogen verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van delen op social media, druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de directie.

Over de website bericht u best via info@hierniaschool.be.

Naar aanleiding van de GDPR die in uitvoering gaat vanaf 25 mei 2018 is volgende Disclaimer en Privacyverklaring vanaf nu van toepassing. 

Website Disclaimer & Privacyverklaring

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, tekeningen, of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hiberniaschool vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hiberniaschool vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Hiberniaschool vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hiberniaschool vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hiberniaschool vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hiberniaschool vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Hiberniaschool vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN bevoegd.

Het gebruik van ‘Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First Party Cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Thirth Party Cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige communicatie- of socialmediaplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hiberniaschool vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hiberniaschool vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan hiberniaschool.be verstrekt. Hiberniaschool vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Naam van uw kind(eren)

– Geboortedata

– Rijksregister nummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Hiberniaschool vzw gegevens nodig heeft

Hiberniaschool vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hiberniaschool vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zijnde het uitvoeren van onderwijs.

Hoe lang Hiberniaschool vzw gegevens bewaart

Hiberniaschool vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 6 jaar bewaard indien er geen andere overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Hiberniaschool vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hiberniaschool vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiberniaschool vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Hiberniaschool vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoekwoorden van Hiberniaschool vzw bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics daar aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hiberniaschool vzw te kunnen verstrekken en om haar gebruikers informatie over de effectiviteit van hun zoekresultaten te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hiberniaschool vzw heeft hier geen invloed op. Hiberniaschool vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via Hiberniaschool vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hiberniaschool.be. Hiberniaschool vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (uitzondering in de maanden juli & augustus), op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Hiberniaschool vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hiberniaschool vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hiberniaschool vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hiberniaschool vzw op via info@hiberniaschool.be. Hiberniaschool.be is een website van Hiberniaschool vzw. Hiberniaschool vzw is als volgt te bereiken:

Postadres: Volkstraat 40 2000 Antwerpen

Vestigingsadres: Volkstraat 40 2000 Antwerpen

Instellingsnummer: 29553
Ondernemingsnummer 0409.798.274
Telefoon: 03 293 2898

E-mailadres: info@hiberniaschool.be

Website en contactinfo: www.hiberniaschool.be

Lid van de scholengemeenschap Steinerscholen SO nr 125658
Lid van de Federatie Steinerscholen

 

Vind hier onze GDPR-verklaring dd 29 juni 2018