Toneel en kleinkunst

Musical/muziektheater

Sinds 2015 bestaat er een enthousiaste toneelclub op school, onder regie van leerkracht Nederlands en geschiedenis Bert Willems en leerkracht Engels en geschiedenis Bart De Decker. Zij hebben de bedoeling jaarlijks een grote musical of muziektheatraal werk uit te voeren. Schoolbreed, door leerlingen, leerkrachten en ouders samen.

Toneel

Iedere 8ste klas speelt een toneel. Dit kan een werk uit het Dickens-repertoire zijn, zelfs volledig in het Engels, ofwel een keuze uit andere literatuur.
De 12de klas sluit haar schoolcarrière af met haar eindtoneel.

Kleinkunst: Humor- en poëzieavond

In de 9de klas organiseren leerlingen en leerkracht Nederlands een Humoravond, in de 10de klas een Poëzieavond.

 

< ga terug naar kunst & cultuur of lees verder op voordrachten 2015|2016concerten 2015|2016Cinema Hibernia 2015|2016 of evenementen 2015|2016 >