Koor, toneel en presentatie

20150630_HiberniaZingt©MJBollansée  -17De Steinerpedagogie streeft ernaar om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot vrije, zelfstandige, stevig geaarde volwassen. Het zich onbelemmerd en met respect voor ieders eigenheid presenteren, en het ontwikkelen van moed, durf en vaardigheden om vrij en stromend te spreken of zingen, wordt op veel momenten bevraagd.
Toneelstukken, poëzie- of humorvoorstellingen, concerten, optredens en vanzelfsprekend de openbare presentaties van de eindwerken van de 12de klassers, leiden de leerlingen door dit proces naar volwassenheid, op weg naar een stevig zelfbewustzijn.

Drie koren

Een 7de en 8ste-klasser zit in volle baroktijd: veel kostuums en camouflagedrang, veel versiersels om het innerlijke niet te moeten prijsgeven, want daar zijn verbouwingen aan de gang. Ook de ontdekkingsreizen, de rode draad in de 7de klas kennen hun hoogtepunt tijdens die periode. Hier zien we de bouwstenen van de barokmuziek met de componisten uit de vroegbarokke tijden.
Actief muziek beleven staat hier centraal, waarbij het innerlijke gespiegeld wordt aan het innerlijke van de ander om zo een wij-gevoel te creëren; de eerste graad vormt aldus haar eigen koor.

Vanaf de 9de klas werken we meer op het zelfbewustzijn en de toenemende ik-beleving. Zij leren de grote werken uit de muziekliteratuur kennen en de biografieën van grote componisten! In de 10de klas kijken we naar de vormenwereld van de klassieke muziek en zoekt de muzikale opvoeding ook aansluiting bij esthetica en poëtica, zoals in de 11de met de Romantici en esthetica-muziekgeschiedenis.

Daarbij is ook in deze jaren het zingen natuurlijk eveneens onontbeerlijk. De rode draad in het middelbaar zijn de liederen: liederen die sfeer oproepen, gebonden zijn aan jaarfeesten, seizoenen. Het gaat hierbij steeds om zowel ballades en klavierliederen, als om meerstemmige koorzang.
Omdat de stemmen en het chorisch kunnen van de klassen 9, 10, 11 en 12 nog ver uit elkaar liggen, zijn er twee eigen koorgroepen. Dus ook voor de tweede én derde graad is er elke week een koorrepetitie.

Vanzelfsprekend is het mogelijk om voor grote werken gezamenlijk op te treden.
Daar waar mogelijk worden de leerlingen betrokken bij het muzikale gebeuren in de gehele school. Leerlingen van de derde graad dienen bij voorkeur verantwoordelijkheden op te nemen naar jongere leerlingen toe.

Twee tonelen

Iedere 8ste klas speelt een toneel. Dit is, in het kader van een periode Engels, regelmatig een werk uit het Dickens-repertoire zoals bijvoorbeeld A Christmas Carol of Oliver Twist, en wordt dan zelfs volledig opgevoerd in het Engels. Soms wordt evenwel gekozen uit andere literatuur zoals bijvoorbeeld Erik en het klein Insectenboek (1941) van Godfried Bomans of De Wijze Kater (1917) van Herman Heijermans.

De 12de klas sluit haar school carrière af met haar eindtoneel, waaraan de gehele klas meewerkt. Hieraan wordt een heel schooljaar thematisch gewerkt: gezamenlijke en gemotiveerde keuze, tekstanalyse en leesrepetities, decorontwerp, improvisatie en spelplaatsing, lichtregie, uitvoering.
Een greep uit de toneelstukken van de laatste schooljaren is: Vlees in Venetië (Merchant of Venice) van William Shakespeare, Burger-Edelman (Le Bourgeois Gentilhomme) van Molière, Alice in Wonderland van Lewis Caroll, Aan de mooie blauwe Donau (Geschichten aus dem Wiener Wald) van Ödön von Horvath, Margaretha of het complot van Faust en Mephisto (Faust) van J.W. von Goethe, De Revisor van Nikolaj Gogol of De blauwe vogel (L’Oiseau Bleu) van Maurice Maeterlinck:

Naast de twee leerlingentonelen speelt het lerarencollege jaarlijks het Oberufer kerstspel.

Een poëzie- en een humoravond

De Humoravond van de 9de klas is het resultaat van een periode Nederlands over het tragische en het komische. De voorstelling wordt door de leerlingen zelf ontwikkeld.

In het kader van de lessen esthetica bereidt de 10de klas ieder jaar een voorstelling rondom poëzie, de Poëzie-avond voor. Zij lezen grote dichters, buigen zich over de klassieken, formuleren dan een eigen thema, en vormen daar rond een voorstelling met bestaand en eigen werk.

Schoolmusical

Om de paar jaar voert Hibernia een grote musical uit. Schoolbreed, door leerlingen, leerkrachten en ouders samen.
In november 2015 klinkt Jerry Bocks wereldberoemde Anatevka onder regie van leerkracht Nederlands en geschiedenis Bert Willems.

 

< ga terug naar jaarwerken en eindwerk of lesaanbod of lees verder op extra muros