School

Hiberniaschool – Middelbare Steinerschool Antwerpen

Hiberniaschool, kortweg Hibernia, is een school voor ASOAlgemeen Secundair Onderwijs, zowel in de gangbare als in de letterlijke betekenis van het woord.

Gangbaar: de opleiding is van ASO-niveau en bereidt dus voor op hoger onderwijs aan hogeschool of universiteit.

Letterlijk: het is werkelijk een algemeen vormende opleiding. In de Middelbare Steinerschool wordt aan de jonge mens welbewust een zo breed mogelijk aanbod aangereikt. Het omvat niet enkel een stevige intellectuele pijler, maar bevat naast de theoretische vakken, ook kunstzinnig en praktisch onderwijs. Bovendien wordt ook binnen elk vak zo veel mogelijk naar een evenwicht gezocht tussen denken, beleven en handelen.

Op die manier zullen hoofd, hart en handen elkaar voeden en ondersteunen.

Hiberniaschool – Middelbare Steinersschool Antwerpen werkt volgens de pedagogische visie en grondslagen van Rudolf Steiner en gaat bij het lesgeven uit van het antroposofische mensbeeld.