College & medewerkers

College
IMG_5818 - versie 2

 

Talen, toneel en geschiedenis
Inez Hoefnagels Nederlands en toneel I
Johannes Mechiels Nederlands II
Bart Patoor Nederlands II-III en  toneel III
Isabel Tuyls Nederlands II-III
Katiba Tabaouni Frans I
Jasmin Hulsens Frans II-III
Annemie Wauters Frans III
Rosanne Vanmechelen Engels I
Bart De Decker Engels  II-III en  toneel III
Lin Van de Pas Latijn I en atelier
Martine Biesemans Duits II-III
Mayke Willekens Duits II-II
Johannes Mechiels geschiedenis I
Bert Willems geschiedenis II-III en buitenschools toneel

Kunst- en ambachtsvakken

Pauline de Kok houtbewerking en atelier I
Douwe Van Leemputten houtbewerking, schrijnwerk, houtsculpture en koperslaan II-III
Miet Adriaenssens handwerk (vilten, naaimachinenaaien, boekbinden en kartonnage) I-III
Patricia Roux handwerk (boekbinden en kartonnage) III
Sofie Marijnissen plastische opvoeding (tekenen, schilderen) I
Johannes Mechiels plastische opvoeding (tekenen, schilderen) I
Patricia Roux plastische opvoeding (tekenen, schilderen, weven) II-III
Pauline de Kok plastische opvoeding (boetseren) II
Marie Bollansée plastische opvoeding (boetseren, etsen) II-III
Johannes Mechiels esthetica – kunstgeschiedenis en poëtica/literatuurgeschiedenis II
Bart Patoor esthetica – poëtica/literatuurgeschiedenis II
Chloé Van der Vieren esthetica – muziekgeschiedenis III
Patricia Roux esthetica – architectuurgeschiedenis III
Chloé Van der Vieren muzikale opvoeding – theorie- en praktijklessen I-II
Annabelle Boon muzikale opvoeding – koorklassen III
.
Wetenschapsvakken (wiskunde, fysica, chemie, biologie, aardrijkskunde)
Bert Beyens I en atelier
Tim Laukens I
Lin Van de Pas I
Guy Steegmans II
Sofie Marijnissen II
Anneleen Schrevens II-III
Els Depuydt II-III
Erika Lammens II-III
Kristel De Boulle III
Klarremieke Van Vooren I-II
Ilse Vanbaelen II-III
Divers
Els Depuydt lichamelijke opvoeding en EHBO
Thomas De Ley lichamelijke opvoeding
Rosanne Vanmechelen cultuurbeschouwing I
Inez Hoefnagels cultuurbeschouwing II
Guy Steegmans cultuurbeschouwing II
Annemie Wauters cultuurbeschouwing – filosofie II-III
Douwe Van Leemputten toneeltechniek
Bart De Decker organisatie Engels toneel ETG Cambridge

Gastleerkrachten
Pieter Cox
Adriaan Jacobs
Ineke Kootstra
Wilbert Lambrechts
Jago Moons
Sebastiaan Simoens
Geertje Van Ouytsel

Directie

Ineke Kootstra

Beleidsmedewerker

Kristel De Boulle

Medewerkers

ZORGTEAM
Zorgcoördinator en TOAH-leerkracht

Ilse Vanbaelen

CLB

Kim Scherps

Zorgondersteuners 

Jasmin Lamoen
Nele Hooyberghs

TOAH-leerkrachten

n.n.t.b.

IMG_5816 - versie 4


ADMINISTRATIE

Lin Van de Pas leerlingenadministratie
Ilse van Humbeeck personeelsadministratie
Claudine Van Mele algemene administratie en economaat
boekhouding financiële administratie en boekhouding
Jort Van Leemputten ICT-coördinator
Pieter Cox ICT-assistentie
Teun Reyniers Programmatie evaluatiesystemen en digitale platforms

HUISHOUDELIJKE DIENST EN ONDERHOUD

Tine Willems veiligheids- en preventieadviseur, verzekeringen, verhuur  en patrimonium
Cristina Zumárraga huishoudelijke dienst
Christian Proaño huishoudelijke dienst
Ahmad Nasir huismeester, onderhoud en theatertechniek
Christof Pandelaers onderhoud – vrijwilliger

Raad van Bestuur

Koen Vergauwen ouder voorzitter
Christin Janssens ouder lid
Charlotte Van Broekhoven ouder lid
Greg Gebuers ouder lid
Patricia Roux leerkracht lid
Ilse Vanbaelen leerkracht lid
Bert Beyens leerkracht lid
Douwe Van Leemputten leerkracht lid
Annemie Peiffer ouder waarnemend lid
Jochem De Vriendt ouder waarnemend lid
Ineke Kootstra directie q.q.
Kristel De Boulle beleidsmdw. q.q.

Meer informatie bij de voorzitter Koen Vergauwen.

De Raad van Bestuur is per e-mail bereikbaar op rvb@hiberniaschool.be

Mee-sturende ouders

Ouderraad
Claire Moureaux

Klasvertegenwoordigers ouderraad
klas 7L – 
klas 7MV – 
klas 8B – 
klas 8H – 
klas 9S –
klas 9V – 
klas 10P –
klas 10V –
klas 11D –
klas 11V – 
klas 12D –
klas 12L –

Klasouders
klas 7L – 
klas 7MV – 
klas 8B – 
klas 8H – 
klas 9S –
klas 9V – 
klas 10P –
klas 10V –
klas 11D –
klas 11V – 
klas 12D –
klas 12L –

Werkgroep ICT
Jort Van Leemputten
Kristel De Boulle
Ineke Kootstra
Pieter Cox
Teun Reyniers

Werkgroep luizenteam

Werkgroep schenkingen

Werkgroep voordrachten

Werkgroep soep

Werkgroep toneelkelder

Werkgroep Licht in Donker

Werkgroep concertserie

Patrimoniumgroep (tbv Hiberniaschool)

vzw de Driesprong