College & medewerkers

College
IMG_5818 - versie 2

 

Talen en geschiedenis
Martine Biesemans Duits II-III
Natacha Ratinckx Frans II-III
Bart De Decker Nederlands, Engels, geschiedenis I-II-III en (buitenschools) toneel
Inez Hoefnagels Nederlands en toneel I
Katiba Tabaouni Frans I
Isabel Tuyls Nederlands II-III
Lin Van de Pas Latijn I
Rosanne Vanmechelen Engels I
Annemie Wauters Frans II-III
Bert Willems Nederlands, geschiedenis II-III, moestuin en buitenschools toneel

Kunst- en ambachtsvakken

Miet Adriaenssens handwerk
Douwe Van Leemputten houtbewerking, schrijnwerk en koperslaan – pauze-ateliers
Marie Bollansée plastische opvoeding (boetseren, etsen)
Patricia Roux esthetica – kunst- en architectuurgeschiedenis en plastische opvoeding (tekenen, schilderen, weven)
Isabel Tuyls esthetica – poëtica/literatuurgeschiedenis
Chloé Van der Vieren esthetica – muziekgeschiedenis
Pauline de Kok plastische opvoeding (boetseren), P.O en houtbewerking
Chloé Van der Vieren muzikale opvoeding – theorie- en praktijklessen
Marleen De Boo muzikale opvoeding – koorklassen 2de en 3de graad
Wetenschapsvakken (wiskunde, fysica, chemie, biologie, aardrijkskunde)
Bert Beyens I
Kristel De Boulle I -III
Els Depuydt I-II
Erika Lammens II-III
Anneleen Schrevens II-III
Ilse Vanbaelen II-III
Guy Steegmans I-II
Divers
Els Depuydt lichamelijke opvoeding, EHBO en cultuurbeschouwing
Dave De Borger lichamelijke opvoeding
Kristel De Boulle cultuurbeschouwing
Bart De Decker cultuurbeschouwing
Guy Steegmans cultuurbeschouwing
Inge Struyf cultuurbeschouwing
Isabel Tuyls cultuurbeschouwing
Douwe Van Leemputten cultuurbeschouwing
Annemie Wauters cultuurbeschouwing – filosofie

Gastleerkrachten
Pieter Cox
Pauline De Kok
Adriaan Jacobs
Ineke Kootstra
Wilbert Lambrechts
Jago Moons
Sebastiaan Simoens
Geertje Van Outsel
Emma Willems

Directie

Ineke Kootstra

Beleidsmedewerker

Kristel De Boulle

Medewerkers

ZORGTEAM
Zorgcoördinator en TOAH-leerkracht

Ilse Vanbaelen

CLB

Daniëlle van Vliet

GON-begeleiders 

Jasmin Lamoen

TOAH-leerkrachten

Inge Van de Meersch

n.n.t.b.

IMG_5816 - versie 4


ADMINISTRATIE

Lin Van de Pas leerlingenadministratie
Ilse van Humbeeck personeelsadministratie
Claudine Van Mele algemene administratie en economaat
Rik Maes financiële administratie en boekhouding
Roel Delbon ICT-coördinator

HUISHOUDELIJKE DIENST EN ONDERHOUD

Douwe Van Leemputten veiligheids- en preventieadviseur en theatertechniek
Cristina Zumárraga huishoudelijke dienst
Christian Proaño huishoudelijke dienst
vacature huismeester, onderhoud, verhuur en patrimoniumzaken
Christof Pandelaers onderhoud – vrijwilliger

Raad van Bestuur

Dimitri Mortelmans ouder voorzitter
Carla Van Wauwe ouder lid
Johan De Herdt ouder lid
Isabel Tuyls leerkracht lid
Bart De Decker leerkracht lid
Guy Steegmans leerkracht lid
Dré Demet ouder waarnemend lid
André Kegels ouder waarnemend lid
Gilles Van Strydonck ouder waarnemend lid
Bart Buckinx extern waarnemend lid
Ineke Kootstra directie q.q.
Kristel De Boulle beleidsmdw. q.q.

Meer informatie bij de voorzitter Dimitri Mortelmans.

De Raad van Bestuur is per e-mail bereikbaar op rvb@hiberniaschool.be

Mee-sturende ouders

Ouderraad stuurgroep
Toon Rubbens
Claire Moureaux

Klasvertegenwoordigers ouderraad
klas 7D – 
klas 7S – 
klas 8B – Claire Moureau
klas 8S – Malik Besseghir
klas 9D – Veerle Van Rossum
klas 9L – Liesbeth Heijens
klas 10 –
klas 11 – Gudrun Somers
klas 12 – Toon Rubbens

Klasouders
klas 7D –
klas 7S –
klas 8B – Manfred Bogaert
klas 8S – Ferry Saris
klas 9D – Veerle Van Rossum en Carla Van Wauwe
klas 9L – Suzanna Pezo – Annick Mannaerts – Liesbeth Heijens
klas 10 – Liesbeth Buysen
klas 11 – Bart Cornille
klas 12 – Peter D’Hollander en Lief De Jonghe

Werkgroep ICT
Roel Delbon
Kristel De Boulle
Ineke Kootstra
Pieter Cox
Teun Reyniers

Werkgroep luizenteam
Suzanna Pezo

Werkgroep schenkingen
Dimitri Mortelmans
Erik Roovers

Werkgroep voordrachten
Wilbert Lambrechts
Ineke Kootstra
Ietje Visser

Werkgroep soep
Tine Willems

Werkgroep toneelkelder
Tine Willems
Mieke Loos 

Werkgroep Licht in Donker
Steve Meeusen-voorzitter
Carla Van Wauwe
Mieke Loos
Eva Cornelis
Veerle Van Rossum
Liesbeth Heijens
Lander Casteleyn
Wannes Vrancken

Werkgroep concertserie
Wilbert Lambrechts-voorzitter
Lesley Verelst
Lies Louis
Thys Louis
Annabel Boon
Ineke Kootstra
Carla Van Wauwe

Patrimoniumgroep (tbv Hiberniaschool)
Bart Buckinx – voorzitter
Kristel De Boulle
Ineke Kootstra
Carla Van Wauwe

Koen Vergauwen

vzw de Driesprong
Gilles Van Strydonck – voorzitter
Joost Germis
Jouric Kitslaer
Claire Le Grelle
Danny Meylemans
Johan De Herdt