College & medewerkers

College
IMG_5818 - versie 2

 

Talen, toneel en geschiedenis
Inez Hoefnagels Nederlands en toneel I
Bert Beyens Toneel I
Johannes Mechiels Nederlands II
Bart Patoor Nederlands II-III en  toneel III
Isabel Tuyls Nederlands II-III
Katiba Tabaouni Frans I
Melanie  De Mey Frans II-III
Annemie Wauters Frans III
Rosanne Vanmechelen Engels I
Bart De Decker Engels  II-III en  toneel III
Lin Van de Pas Latijn en ateliers I
Martine Biesemans Duits II-III
Mayke Willekens Duits II-II
Johannes Mechiels geschiedenis I
Bert Willems geschiedenis II-III en buitenschools toneel

Kunst- en ambachtsvakken

vacature atelier I
Pauline de Kok houtbewerking en atelier I
Douwe Van Leemputten houtbewerking, schrijnwerk, houtsculptuur en koperslaan II-III
Miet Adriaenssens handwerk I en III (vilten, naaimachinenaaien I) (boekbinden en kartonnage klassen 11)
Patricia Roux handwerk  III (boekbinden en kartonnage)
Sofie Marijnissen plastische opvoeding I (tekenen, schilderen)
Johannes Mechiels plastische opvoeding I (tekenen, schilderen)
Patricia Roux plastische opvoeding II-III (tekenen, schilderen, weven)
Pauline de Kok plastische opvoeding II (boetseren)
Marie Bollansée plastische opvoeding II-III (boetseren, etsen)
Johannes Mechiels esthetica – kunstgeschiedenis en poëtica/literatuurgeschiedenis II
Bart Patoor esthetica – poëtica/literatuurgeschiedenis II
Chloé Van der Vieren esthetica – muziekgeschiedenis III
Patricia Roux esthetica – architectuurgeschiedenis III
Chloé Van der Vieren muzikale opvoeding – theorie- en praktijklessen I-II
Annabelle Boon muzikale opvoeding – koorklassen III
.
Wetenschapsvakken (wiskunde, fysica, chemie, biologie, aardrijkskunde)
Bert Beyens I (wiskunde, chemie, fysica klassen 8) en atelier klassen 8
Tim Laukens I (wiskunde, chemie, fysica klassen 7)
Lin Van de Pas I (biologie)
Guy Steegmans II (wiskunde)
Sofie Marijnissen II (wiskunde klas 10)
Anneleen Schrevens II-III (fysica en wiskunde klas 12)
Els Depuydt II (biologie)
Erika Lammens II-III (chemie en biologie 11 en 12  en wiskunde klas 12)
Kristel De Boulle III (wiskunde, biologie klassen 11)
Klarremieke Van Vooren I-II (aardrijkskunde)
Ilse Vanbaelen II-III (aardrijkskunde)
Divers
Thomas De Ley lichamelijke opvoeding I-II
Els Depuydt lichamelijke opvoeding II-III
Els Depuydt EHBO II klassen 10
Rosanne Vanmechelen cultuurbeschouwing I
Inez Hoefnagels cultuurbeschouwing I
Guy Steegmans cultuurbeschouwing – biologisch-dynamische landbouw / organisatie en coaching boerderij ervaring II klassen 9
Chloé Van der Vieren cultuurbeschouwing – biologisch-dynamische landbouw / organisatie en coaching boerderij ervaring II klassen 9
Annemie Wauters cultuurbeschouwing – filosofie II en III
Erika Lammens organisatie en coaching sociale ervaring II klassen 11
Douwe Van Leemputten toneeltechniek
Ahmad Ali Nasir toneeltechniek
Inez Hoefnagels toneel / hoorspel klassen 8
Bert Beyens toneel / hoorspel klassen 8
Johannes Mechiels poëzieperiode klassen 10
Bart Patoor eindtoneel klassen 12 / poëzieperiode klassen 10
Bart De Decker eindtoneel klassen 12 / organisatie Engels toneel ETG Cambridge

Gastleerkrachten
Pieter Cox
Wilbert Lambrechts
Jago Moons
Sebastiaan Simoens
Geertje Van Ouytsel
Kathleen Verleysen

Directie

Ineke Kootstra

Beleidsmedewerker

Kristel De Boulle

Medewerkers

ZORGTEAM
Zorgcoördinator en TOAH-leerkracht

Ilse Vanbaelen

CLB

Eva Holmstock

Zorgondersteuners 

Jasmin Lamoen
Nele Hooyberghs

TOAH-leerkrachten

n.n.t.b.

IMG_5816 - versie 4


ADMINISTRATIE

Lin Van de Pas leerlingenadministratie
Ilse van Humbeeck personeelsadministratie
boekhouding financiële administratie en boekhouding

PATRIMONIUM

Tine Willems veiligheids- en preventieadviseur
patrimonium, huismeester, verhuur verzekeringen en economaat
Ahmad Ali Nasir huismeester, onderhoud en theatertechniek
Jort Van Leemputten ICT-coördinator
Pieter Cox ICT-assistentie
Teun Reyniers programmatie evaluatiesystemen en digitale platforms
Cristina Zumárraga huishoudelijke dienst
Elena Tanase huishoudelijke dienst

Raad van Bestuur

Greg Gebruers ouder voorzitter
Annemie Peiffer ouder lid
Tomas Welslau ouder lid
Koenraad Van Cleempoel ouder lid
Patricia Roux leerkracht lid
Ilse Vanbaelen leerkracht lid
Bert Beyens leerkracht lid
Douwe Van Leemputten leerkracht lid
Inge De Wolf ouder waarnemend lid
Tine Willems beleidsmdw. q.q.
Ineke Kootstra directie q.q.
Kristel De Boulle beleidsmdw. q.q.

De Raad van Bestuur is per e-mail bereikbaar op rvb@hiberniaschool.be

Mee-sturende ouders

Ouderraad
Claire Moureaux

Klasvertegenwoordigers ouderraad
klas 7L – 
klas 7MV – 
klas 8B – 
klas 8H – 
klas 9S –
klas 9V – 
klas 10P –
klas 10V –
klas 11D –
klas 11V – 
klas 12D –
klas 12L –

Klasouders
klas 7L – 
klas 7MV – 
klas 8B – 
klas 8H – 
klas 9S –
klas 9V – 
klas 10P –
klas 10V –
klas 11D –
klas 11V – 
klas 12D –
klas 12L –

Werkgroep ICT
Jort Van Leemputten
Kristel De Boulle
Ineke Kootstra
Pieter Cox
Teun Reyniers

Werkgroep luizenteam

Werkgroep schenkingen

Werkgroep voordrachten

Werkgroep soep

Werkgroep toneelkelder

Werkgroep Licht in Donker

Werkgroep concertserie

Patrimoniumgroep (tbv Hiberniaschool)

vzw de Driesprong