2016-2017

Voordrachten

Schermafbeelding 2016-09-16 om 01.54.28di 6 september 2016 voor iedereen maar speciaal voor kleuterouders:
DR. HELENA MARYNS Hoe kom ik goed aan in mijn lijfje?
Enkele wetmatigheden van de kinderlijke ontwikkeling tot 7 jaar en praktische tips voor de ouders om de gezonde ontwikkeling te ondersteunen.
di 27 september 2016 voor iedereen maar speciaal voor lagere school ouders:
MARCEL DE LEUW Manifestaties van het Ik tijdens de tweede zevensjaarsfase.
di 4 oktober 2016 voor alle belangstellenden basis- en middelbare school:
DR. MARNIX SCHAUBROECK Inentingen wél of niet?
ma 16 januari 2016 voordracht voor ouders alle Antwerpse Steinerscholen in De ES:
titel en voordrachtgever nog onbekend.
di 7 februari 2017 voor alle belangstellenden maar speciaal voor middelbare schoolouders:
JAN ALFRINK Manifestaties van het Ik tijdens de derde zevenjaarsfase
di 14 maart 2017 voor alle belangstellenden BS en MS:
DR EDMOND SCHOOREL Autisme

Antroposofische Vereniging

Hiberniaschool is tevens gastheer van de Antroposofische Vereniging in België. Hun lezingenreeks  vindt maandelijks plaats in de euritmiezaal van de school op de derde etage.
21 oktober: Wilbert Lambrechts • Rudolf Steiner in 1917 – een introductie
20 november: Henk Verhoog •  ‘Al het goede komt in drieën’
23 december: Jos Verhulst • 99-jaar kerstvoordracht 1917

Meer informatie op www.antroposofie.be

Internationale conferentie: LICHTBAKEN 1917-2017

Schermafbeelding 2016-09-26 om 20.43.22In 1919 trad Rudolf Steiner op het toneel van het openbare leven met zijn beweging voor sociale driegeleding. In dat zelfde jaar kwam het tot de oprichting van de eerste steinerschool. Twee jaar voordien echter -exact honderd jaar geleden dus- kwam hij naar buiten met concretiseringen van ideeën die aan deze activiteiten ten grondslag lagen, in publicaties, gesprekken en memoranda. Om deze in hun actualiteit en potentialiteit opnieuw onder de aandacht te brengen organiseert de Antroposofische Vereniging van België in ons schoolgebouw een groots opgezette internationale conferentie met zeer gerenommeerde sprekers (Peter Selg, Albert Schmelzer, Tomáš Zdražil, Roland Halfen) en een twintigtal werkgroepen. Vertalingen voorzien. Voorkennis niet noodzakelijk.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze conferentie deel te nemen.
Volkstraat 40 Antwerpen, van vrijdagavond 24 tot zondagmiddag 26 februari 2017
Meer info, flyer en inschrijving: www.lichtbaken1917-2017.be

Meer informatie op www.antroposofie.be

Musical/muziektheater

Op 18, 19 en 20 november 2016 klinkt in de feestzaal van de school het gekende muziektheater/toneelstuk De Kaukasische Krijtkring, van Bertolt Brecht, onder regie van Bert Willems en Bart De Decker, muzikale leiding Emma Willems, choreografie leerkracht L.O. Els Depuydt.

Brecht laat een oude ballade op het toneel weer voor ons leven. Hij verhaalt en toont ons, hoe lang geleden de Georgische Prinsen tegen de Grootvorst in opstand kwamen. De revolutie richtte zich ook tegen zijn medestanders en zo horen en zien wij dat de Gouverneur van de stad Nukha, Georgi Abaschwili, gevangen wordt genomen en onthoofd. Zijn vrouw, meer bezorgd om haar kleren dan om haar kind, vlucht voor het geweld, in gezelschap van de adjudant Shalva. Zij laat haar kind achter, maar geen der dienstboden durft de kleine zuigeling, op wiens hoofd een prijs is gesteld, onder haar hoede te nemen. Maar Grusche Vachnadze, het keukenmeisje hoort, of denkt te horen als zij met de anderen mee wil vluchten, een stem die zegt:

Bedenk vrouw, wie aan een noodkreet geen oor leen. Maar er doof en verschrikt aan voorbij gaat: nóóit zal zulkeen meer horen de zachte roep van de liefste noch bij ’t ochtendkrieken de merel of de voldane zucht van de doodmoede druivenplukker bij ’t angelus.

De voorstelling werd gespeeld door leerlingen van klas 6 t/m 12. Diverse werkgroepen van ouders en leerkrachten verzorgden decors, kostuum, grime en publiciteit.

Toneel

IMG_0662Klas 8B speelt dit jaar Christmas Carol van Charles Dickens, op 21 en 22 december 2016.

Een week later spelen leerkrachten het Kerstspel uit de Oberüfer Spelen en na de kerstvakantie klinkt het Driekoningenspel, aangeboden door leden van de Christengemeenschap Mortsel, en waarin u zowaar enkele leerkrachten van Hibernia in de cast zult ontwaren….

Op 30 en 31 maart speelt klas 8S een nog onbekende titel.

Tenslotte schittert in schooljaar 2016|2017 de 12de klas op vrijdag- en zaterdagavond 23 en 24 juni 2017.

Kleinkunst: Humor- en poëzieavond

De ontroerende Poëzieavond van klas 10 word gespeeld op 19 januari. De datum van de Humoravond 9de klas volgt spoedig.

Concerten

 • Concertreeks zondagnamiddagconcerten
  • zondag 23 oktober 2016
  • zondag 22 januari 2017
  • zondag 19 maart 2017
  • zondag 21 mei 2017
 • Dankconcert voor alle ouders en andere vrijwilligers die dit jaar belangeloos investeerden en bijdroegen.

Evenementen

Michaëlsfeest

Het thema van het Michaëlsfeest 2016 op Hiberniaschool  is ‘ons voedsel’. Daar rond werkt de school samen met vijf organisaties, te weten Greenpeace, Wervel, Seafirst, Globelink en CSA Ons Logisch voedsel.

Alle klassen starten dit schoolfeest gezamenlijk, later op de dag volgen zij verschillende programma’s. Leerkrachten openen het feest in de feestzaal van de school. En wanneer na binnenkomst de stemming is gezet middels Michaëlsmuziek, een inspirerende beeld van de aartsengel en de draak en voedende welkomst- en inleidende woorden, mag Luc Van Krunkelsven van Wervel, het spreekwoordelijke spits afbijten. In een voordracht komt hij agro-ecologie voorstellen, een duurzame en ecologische landbouwmethode waarbij gemeenschappen in ontwikkelingslanden in z’n totaliteit worden betrokken in het voorzien van hun voedsel. Hierbij ligt het accent op het gebruik van gewassen eigen aan de streek en wordt er gewerkt onafhankelijk van grote bedrijven uit de agro-industrie. Hij zal een inhoudelijke verbinding maken met de CSA-bedrijven uit onze streken.
Lees daarover ook verder op onze website, onder Corazon de Raeymaecker.

Later op de dag gaat de 12de klas aan de slag met de vrijwilligers van Greenpeace. Momenteel staan zij mee op de eerste lijn in de strijd tegen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag en zijn Canadese tegenhanger CETA. Deze verdragen beogen een vrijhandelszone tussen Europa en respectievelijk de V.S. en Canada. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de regelgeving in Europa onder meer inzake milieu- en voedselveiligheid (voorbeelden hiervan zijn de legalisering van met hormonen behandeld vlees, toelaten van gekloond vee, het einde van het EU-verbod op chloor en andere desinfectiemiddelen, genetische modificatie zou mogelijk aan een verminderde regelgeving worden onderworpen, etc. …)

Voor de tweede graad zal Stijn Bruers (Seafirst, we kennen hem nog van Michaël 2015) zijn voordracht brengen over de afdruk van voeding en hoe we hierin duidelijke en duurzame(re) keuzes kunnen maken. Aansluitend wordt er een debat gehouden waarin door Annelies Beyens en Ine Verhaert van Globelink, vanuit de kracht van onze leerlingen en door de bril van die dag, een bijdrage zal worden geformuleerd. Deze bijdrage zal worden toegevoegd aan de engagementsverklaring aan het einde van de dag.

De middenbouw krijgt bezoek van Ole Deschout en Maaike Mussche, boer en boerin op CSA Ons Logisch Voedsel. Samen met de leerlingen zullen zij een fantastische lunch voor de andere leerlingen en het college voorbereiden. Het wordt een vegetarische maaltijd met onder meer romige warmoessoep met eetbare bloemen, 3 kleuren bietjes, rapenpasta, pesto van loof en salade van groenten, waarbij de ingrediënten geoogst werden op de velden en in de tunnelserres van de boerderij van Ole en Maaike in Nijlen.

We besluiten de dag weer samen met alle klassen en maken met de gehele school een engagementsverklaring voor de periode na Michaël. Deze wordt mede gesymboliseerd door een weegschaal in de foyer. We geven hierdoor vorm aan het Michaëlsfeest als feest van bezinning en bewustwording en stellen ons oprecht de vraag wie we hierin zelf zijn en hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan.

Sint-Maarten

Nadere invulling volgt.
Daarnaast trekken de leerlingen van klassen 7 en 8 in het kader van Sint-Maarten naar de Antwerpse binnenstad voor hun traditionele WOW-actie. WOW is de afkorting van Waldorf (de Duitse benaming van Steineronderwijs) One World. Ze verkopen tegen een vrije bijdrage, zelfgemaakte artikelen en ambachtelijke snacks ten voordele van een WOW-project in Nepal.

Licht in Donker 2016-17 vierden we op 18-19-20 november. Drie maal feest in onze school: muziektheater van Bertold Brecht, geschenkenbeurs, zondagslunch. Drie lichtpunten in deze donkere dagen.

Kerstactiviteiten 

 • Kerstspel  op 22 & 23 december
 • Driekoningenspel op nntp datum

Pasen

Klas 8S speelt toneel. Nadere info volgt.

Eindwerkpresentaties

Loop 3, 4 en 5 mei 2017 presenteren de eindexamenkandidaten hun eindwerkproef in de feestzaal van onze school.