De Driesprong vzw

Naast de ouders in de ouderraad die adviserend optreden, zijn er ook sturende ouders die op bestuurlijk niveau meebeslissen en verantwoordelijkheid dragen. Deze ouders zetelen onder meer in vzw de Driesprong, die eigenaar is van de gebouwen in de Volkstraat en de Transvaalstraat. De vereniging geeft de panden in erfpacht aan de basis- en middelbare scholen, ’t Speelschooltje (peuters en kleuters), Steinerschool Antwerpen (lagere school) en Hiberniaschool (middelbaar onderderwijs).

Tevens ondersteunt de Driesprong de scholen door het organiseren van verschillende manifestaties ten voordele van de scholen.