Met hart en ziel naar de Steinerschool

In de middelbare Steinerschool proef je de werksfeer van een atelier: in de ene ruimte is er een wetenschappelijk experiment aan de gang, in een andere wordt een hoofd geboetseerd, elders wordt de ontwikkeling van een plant bestudeerd, verderop oefent men poëzie of een toneelstuk.

Zorgen voor ontwikkeling

In het Steineronderwijs wordt hard geleerd en gewerkt. Tegelijk is de school een plek waar kinderen en jonge mensen de kans krijgen hun persoonlijkheid voluit te ontplooien.

Het bijzondere van dit onderwijs steunt op een eenvoudig gegeven: het werken vanuit een inzicht in de mogelijkheden van het kind. De ontwikkeling van het kind en de wetmatigheden die aan de basis daarvan liggen, geven vorm aan het leerplan, de leerstof en de methodiek van de school.

Opvoeding kun je omschrijven als het zorgen voor ontwikkeling, voor vorming. Het gaat om het inperken van belemmeringen en het vrijmaken van de mogelijkheden die elk kind heeft om te groeien tot een vrij en rijk ontwikkeld individu. Opvoeden is zoals beeldhouwersarbeid: het vrij maken van het beeld dat verborgen ligt.

De Steinerschool wil de ontplooiing van het kind begeleiden door het aan te spreken als een denkende, voelende en willende mens‐in-wording. Deze drie dimensies krijgen elk afzonderlijk aandacht. De leraar brengt vorm, diepte en nuancering aan in de gevoelswereld, maakt wilskracht en moed wakker om gestalte te geven aan 4 voornemens en idealen, en stimuleert ordening, helderheid en beweging in het denken.

Het leerplan en de leerstof spiegelen de ontwikkelingsfasen van het kind en laten het denken, gevoel en wil tot een harmonisch geheel samengroeien. In de kleuterschool, de lagere en de middelbare school ontmoet de leraar de kinderen in hun leeftijdsgebonden eigenheid.Schermafbeelding 2012-10-25 om 18.04.15

 

De federatie van Steinerscholen Vlaanderen ontwikkelde in 2013 een fraaie, overzichtelijk brochure over Vlaams Steineronderwijs.

Lees de volledige brochure
Met hart en ziel naar de Steinerschool, een kennismaking met de Steinerscholen in Vlaanderen‘, alsmede de tekst ‘Het secundair Onderwijs volgens de Steinerpedagogie‘.