Dagindeling 

School open vanaf 08.00 uur

08.35 uur – 1ste en 2de lesuur: periodeonderwijs

        10.25 uur ochtendpauze

10.45 uur – 3de lesuur
11.35 uur – 4de lesuur

        12.25 uur middagpauze (of einde lessen op woensdag)

13.20 uur – 5de lesuur
14.10 uur – 6de lesuur

        15.00 uur namiddagpauze (of einde lessen op donderdag)

15.10 uur – 7de lesuur
16.00 uur – 8ste lesuur 

        16.50 uur einde lessen (geen toezicht)

Vakanties en vrije dagen (zie ook de kalender)

• De herfstvakantie of Allerheiligenvakantie is een schoolverlof van 1 week en begint steeds de zaterdag voor 1 november. Officiële feestdagen tijdens dit verlof zijn: 1 november (Allerheiligen) en 2 november (Allerzielen).

Wapenstilstandsdag op 11 november is een officiële feestdag en een schoolverlof van 1 dag.

• De Kerstvakantie of het eindejaarsverlof is een vakantie van 2 weken en begint steeds de zaterdag voor Kerstmis of indien Kerstmis op een zaterdag valt op Kerstmis zelf. Officiële feestdagen tijdens deze vakantie zijn: 25 december (Kerstmis) en 1 januari (Nieuwjaar)

• De krokusvakantie of het Carnavalsverlof is een vakantie van 1 week en begint steeds de zaterdag voor Aswoensdag.

• De Paasvakantie is een verlof van 2 weken lang en begint steeds de zaterdag voor de 1ste maandag van april. Uitzonderingen daarop:
Indien Pasen in maart valt begint deze vakantie de zaterdag van het paasweekend zelf.
Indien Pasen na 15 april valt begint de paasvakantie 2 weken voor het paasweken, zodanig wordt de paasvakantie met 1 dag verlengt, de paasmaandag.
Officiële feestdagen tijdens deze vakantie: Pasen en Paasmaandag

Hemelvaart (donderdag) en de dag erna vrijdag, zijn vrije schooldagen; zodoende ontstaat de Hemelvaartsvakantie.

Pinksteren (zondag) en de dag erna maandag Tweede Pinksterdag, zijn officiële feestdagen; zodoende ontstaat het vrije Pinksterweekend

• De zomervakantie ofwel grote vakantie duurt 2 volle maanden en begint steeds op 1 juli of de zaterdag ervoor indien 1 juli een zondag of maandag is. De eerste schooldag is 1 september, of de eerste maandag daarna indien 1 september een zaterdag of zondag is.

Jaarlijks worden enkele extra vrije dagen vastgesteld ter gelegenheid van studiedagen en/of deliberatiedagen van het college.