Ouderraad

‘Wat wij in deze school veel meer nodig hebben dan in andere scholen, is samenwerking in onderling vertrouwen. Onze school is immers gegrondvest op het principe dat in het geestesleven vrijheid moet heersen. Niet de vrijheid van de leerling om te doen wat hij wil, maar een vrijheid die geen dwang van bovenaf, een staatsinmenging toelaat. (…) Wij kunnen niet, beschermd door de staat, ons werk doen; wij hebben daar ouders voor nodig, die als het ware een muur van vertrouwen om de school heen vormen, waardoor binnen die muur in vrijheid kan gewerkt worden. Ik wil erop wijzen dat de leraren de ouders als goede vrienden nodig hebben.’ Rudolf Steiner

In de ouderraad komt de hele schoolgemeenschap samen: leerkrachten, directie en ouders en alle overleg- en beslissingsgeledingen uit het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs van Steinerschool Antwerpen.
Maandelijks wordt er informatie uitgewisseld, toelichting gegeven, worden de bestaande initiatieven gestroomlijnd en worden er nieuwe suggesties verkend. Daarnaast organiseert de ouderraad via verschillende werkgroepen, verschillende activiteiten en, hoewel geen doel op zich, geneert daarmee ook gelden voor de school.
Een compacte stuurgroep bereidt de vergaderingenen, agenda en gastsprekers voor en onderhoudt het contact tussen de raad en directies, besturen, realen en ouders.

De rol van de ouderraad is adviserend en heeft tot doel om de betrokkenheid van de ouders bij het volledige schoolgebeuren te stimuleren. De ouderraad is de unieke plaats bij uitstek om te weten wat er leeft binnen de school en om mee de richting te bepalen waarin wordt gewerkt. Dit is ouderparticipatie op zijn best.

De ouderraad is bereikbaar via ouderraad@hiberniaschool.be

Na 2018 niet meer aangevuld via website

Vergaderverslagen schooljaar 2017|18

woensdag 6 september 2017

dinsdag 3 oktober 2017

maandag 6 november 2017

woensdag 17 januari 2018

woensdag 7 februari 2018

maandag 12 maart 2018

Vergaderverslagen schooljaar 2016|17

september 2016

oktober 2016

november 2016

december 2016

januari 2017

april 2017

mei 2017

Vergaderverslagen schooljaar 2015|16

28 oktober 2015

2 december 2015

6 januari 2016

3 februari 2016

2 maart 2016

13 april 2016

mei 2016

 

< ga terug naar organisatie & partners of lees verder op leerlingenraad >