Info en inschrijven 2021-2022

Wie Hibernia, Middelbare Steinerschool Antwerpen kent, weet dat wij doorgaans vanaf november aan asprirant leerlingen en hun ouders communiceren over info-avonden, meeloopdagen, infodag en opendeurdag. En vanzelfsprekend over de data vanaf wanneer u uw kind(eren) kunt aanmelden en inschrijven.
Door de pandemie en wisselende maatregelen moesten we dit jaar lang wachten met concrete besluiten, om u zo maximaal, maar veilig, en zo actueel mogelijk te kunnen informeren of eventueel te ontvangen.
Wij kunnen ons voorstellen dat u ondertussen reikhalzend uitziet naar informatie. De overstap van basis naar middelbaar onderwijs is immers een leuke, maar ook spannende stap, en hoe de weg na de klas 6 vervolgt is een gewichtig besluit.

Infomomenten
Om alle belangstellenden, ondanks de pandemie, zo breed en optimaal mogelijk te informeren over onze school, ons curriculum en onze werkwijze, én enigszins sfeer te kunnen laten ‘proeven’, bieden wij ouders en kinderen dit schooljaar op alternatieve wijze info aan.
Binnenkort presenteren wij u via onze website en facebookpagina een informatiefilm over onze school. Die belicht het pedagogisch project, toont beelden uit onze dagdagelijks klaspraktijk, leidt u virtueel rond doorheen ons gebouw, laat leraren en leerlingen aan het woord en presenteert schriften, werkstukken en activiteiten die normaal gezien tot ons curriculum behoren. Vanzelfsprekend verwijzen wij ook naar onze uitgebreide informatie op www.hiberniaschool.be.

Wie onvoldoende digitale toegangsmogelijkheden heeft tot deze electronische informatie, mag zich inschrijven voor een tijdsslot voor een fysieke ontmoeting op zaterdag 27 of zondag 28 februari 2021. Binnenkort kunt u met uw gezinsbubbel (ouders en kind) inschrijven voor een tijdsslot. Daarmee boekt u met één leerkracht een privérondleiding doorheen ons gebouw. Die leidt onder meer langs een presentatie van schriften, cursusmaterialen, jaarwerken en de videopresentatie. U bezoekt onze foyer, leslokalen, labo’s en aula’s, (theater)zalen en dakspeelplaatsen.
Tenslotte kunnen de 6de klassers buiten op de speelplaats vragen stellen aan oudleerlingen van onze school.
We verwelkomen u aan Volkstraat 40 en u verlaat de school via de schoolpoort aan de Scheldestraat. U ontmoet geen andere ouders of gezinnen tijdens uw bezoek. Alle veiligheidmaatregelen worden in acht genomen: we houden afstand, dragen een mondmasker, wij verluchten en ontsmetten waar nodig.

Aanmelden
Ook dit jaar verloopt het aanmelden en inschrijven weer via het Meld-je-aan-systeem van de stad Antwerpen. U meldt uw kind daar aan voor de middelbare school (of scholen) van uw overtuiging, voorkeur en keuze via https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/.
Dit start op 8 maart vanaf 9.30 uur en sluit op 26 maart 17.00 uur.
Volgorde of tempo beïnvloeden de kansen op een ticket niet. Wanneer er al een broertje of zusje op Hibernia middelbaar schoolloopt, resulteert aanmelding automatisch in een ticket (voorangsregeling).
Iedereen die zich aanmeldt via genoemde website van de stad, verneemt op 22 april 2021 wie een ticket ontvangt en wie eventueel op de wachtlijst van de school van eerste keuze staat.

Inschrijven
Onder voorbehoud: voor zover het in deze tijden mogelijk is om ver vooruit te kijken, voorzien wij (ook weer per bubbel en dus op basis van afspraak/tijdsslot en onder alle veiligheidsmaatregelen) aannamegesprekken en inschrijvingen op zaterdag 24 april en zondag 25 april 2021.
U ontvangt een uitnodiging op vrijdag 23 april (uitzonderlijk worden er nog incidentele afspraken gepland, na de schooluren in de weken nadien).

Om uw eventuele zorgen te kaderen, delen we graag onze ervaringen van de afgelopen jaren: tot heden konden wij elk jaar steeds alle leerlingen die op onze wachtlijst stonden inschrijven, ook al leek in aanvang de wachtlijst onoverkomelijk. Dit nam soms wél wat langer tijd dan gewenst, maar geduld werd steeds beloond.

Wij doen er steeds alles aan om kinderen op de plaats die voor hen en hun ouders als juist voelt te kunnen plaatsen. Of voorkeur voor Hiberniaschool nu voortkomt uit de eens gemaakte keuze op een Steinerbasischool, om het pedagogisch project van 2,5 tot 18 jaar te lopen, of wanneer het gaat om 6de klasleerlingen van andere basisscholen, die graag kiezen voor een algemeen vormende studierichting, met een breed en uitgebalanceerd curriculum, en vanaf klas 7 (1ste jaar middelbaar) wensen instromen.

Titularissen klassen 7
Inez Hoefnagels en Bert Beyens zullen het titularisschap van de nieuwe klassen 7 opnemen en begeleiden hun klassne steed twee jaren, gedurende het gehele middenbouwtraject.
Zij zijn een geroutineerd en vooral een bevlogen tandem, en werken nauw samen met hun collegatitularissen, het middenbouwteam, de vakleren en het gehele college, zorgcoördinator, ouders, dagelijks bestuur en directie.

Breng volgende documenten mee naar de inschrijving:

  • laatste rapporten
  • identiteitskaart van uw kind
  • siskaart van uw kind

Inschrijvingen klassen 7 dienen nog door u op donderdag 1 of vrijdag 2 juli bevestigd te worden nadat uw kind op woensdag 30 juni het getuigschrift lager onderwijs ontving.

Aanmelden en inschrijven voor klassen 8 en hoger
Inschrijven voor klassen 8 en hoger kan, indien er capaciteit is, vanaf zaterdag 24 april op afspraak met het leerlingensecretariaat. Indien er nog geen zicht is op eventuele capaciteit wordt uw kind op de achtlijst geplaatst, waaraan meestal eind juni duidelijkheid over een beschikbare plak ontstaat.
Reeds vanaf heden kunt u verzoeken uw kind op de wachtlijst voor een bepaald leerjaar plaatsen door te mailen aan inschrijvingen@hiberniaschool.be

Informatie
Indien uw mailadres bij ons bekend is houden wij u graag op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Maar we nodigen u ook uit om onze website en facebookpagina steeds te blijven volgen voor de meest actuele communicatie.

Voor meer informatie contacteert u via 03 293 28 98 of www.directie@hiberniaschool.be of inschrijvingen@hiberniaschool.be