Info en inschrijven 2020|2021

Inschrijven voor klassen 7

Ondanks eerdere berichten, zijn wij voor volgend schooljaar niet in de gelegenheid om u uw kind voor onze eerst leerjaar middelbaar, de 7de klassen, op persoonlijke en chronologische wijze op onze school te laten aanmelden .Het LOP (Lokaal Platform Antwerpen) heeft bepaald dat alle Antwerpse middelbare scholen, ondanks het ministriële decreet, het centraal online aanmelden ook voor volgend schooljaar dienen voort te zettenHieronder vind u alle informatie over de tijdslijn met betrekking tot aanmelden, inschrijven en de wettelijke voorrangsregelingen voor klassen 7, alsmede over onze informatiemomenten en de scholenbeurzen waar u ons kunt vinden.Ik kan u verzekeren dat wij, ondanks deze wijze van aanmelden, alles in het werk stellen om u en uw kind warm te omhullen, u persoonlijk te ontvangen op de infomomenten of meeloopdagen en dat een ontmoeting en gesprek van mens tot mens, alsmede een uiteindelijk succesvolle inschrijving immer de inzet blijven.
.
TIJDSLIJN EN DATA AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
A A N M E L D E N
• maandag 10 februari    –     online vooraanmelden broers, zussen* en kinderen personeel via
t/m vrijdag 21 februari           www.meldjeaansecundair.antwerpen.be
                                                            *ook stiefbroers/zussen, halfbroers/zussen of kinderen op hetzelfde adres
• vrijdag 13 maart            –     publicatie aantal nog beschikbare vrije plaatsen
• maandag 16 maart        –     vrij online aanmelden alle leerlingen voor klassen 7 via
t/m vrijdag 3 april                   www.meldjeaansecundair.antwerpen.be
.
O R D E N I N G
• woensdag 6 mei             –      communicatie ordening: tickets / wachtlijst aan ouders
• vrijdag 8 mei                  –      publicatie eventueel aantal nog beschikbare vrije plaatsen
.
I N S C H R I J V E N
• zaterdag 9 mei                –     kennismakingsgesprekken en inschrijven kinderen met ticket, tijd nntb
.                                                (en op afspraak via 03 298 28 98 evt. t/m woensdag 3 juni)
• vanaf maandag 11 mei   –     inschrijven zonder ticket enkel indie vrije plaatsen, enkel op afspraak via 03 298 28 98
• vanaf donderdag 4 juni –     opvolging wachtlijst
.
.
ONTMOETINGS- EN INFOMOMENTEN
S C H O L E N B E U R Z E N
• maandag 20 januari 19.00-20.30u scholenbeurs Zurenborg, Grote Beerstraat 31, 2018 Antwerpen
• donderdag 6 februari 19.00-20.30u scholenbeurs Sint Anna Goethe, Goethestraat 1, 2050, Antwerpen
.
M E E L O O P D A G E N  – besloten klassikale meeloopdagen Steinerbasisscholen –
do 5 maart 8.30-12.30u klas 6 Steinerbasisschool Hibernia Volkstraat 40, 2000, Antwerpen
vr 6 maart 8.30-12.30u klas 6 Steinerbasisschool De Kleine Wereldburger, Borgerhout
.
I N F O D A G
zaterdag 7 maart 11.00-16.00u Hiberniaschool Volkstraat 40, 2000, Antwerpen
.
M E E L O O P D A G E N
wo 11 maart 8.30-12.30u na inschrijving via inschrijvingen@hiberniaschool.be
wo 18 maart 8.30-12.30u na inschrijving via inschrijvingen@hiberniaschool.be
.
O P E N D E U R D A G
zaterdag 16 mei 11.00-16.00u Hiberniaschool Volkstraat 40, 2000, Antwerpen

 

Inschrijven voor klassen 8 en hoger

Inschrijven voor klassen 8 en hoger, kan vanaf de eerste dinsdag na de paasvakantie, 21 april 2020, enkel na afspraak via 03 293 28 98, op het leerlingensecretariaat van onze school.U kunt nu reeds inschrijven op de wachtlijsten voor de leraren 8 t/m 11 via inschrijvingen@hibernisachool.be
.
ONTMOETINGS- EN INFOMOMENTEN
S C H O L E N B E U R Z E N
• maandag 20 januari 19.00-20.30u scholenbeurs Zurenborg, Grote Beerstraat 31, 2018 Antwerpen
• donderdag 6 februari 19.00-20.30u scholenbeurs Sint Anna Goethe, Goethestraat 1, 2050, Antwerpen
.
I N F O D A G
zaterdag 7 maart 11.00-16.00u Hiberniaschool Volkstraat 40, 2000, Antwerpen
.
O P E N D E U R D A G
zaterdag 16 mei 11.00-16.00u Hiberniaschool Volkstraat 40, 2000, Antwerpen 

.

.

Houd steeds ook onze website en facebookpagina in het oog voor actuele informatie.
Nog vragen? Meer informatie via 03 293 28 98 of directie@hiberniaschool.be