Zelfwerkzaamheid

Op onze school wordt weinig gebruikt gemaakt van handboeken. 
De leerlingen geven zelf hun schriften vorm aan de hand van teksten, kopieën en dictaten van de leerkracht, notities tijdens de les, eigen teksten, tekeningen, opgezochte informatie,…
Zo worden ze aangezet tot actief verwerken en vormgeven van de leerstof, in plaats van passief opnemen en instuderen.
 Dit wordt stapsgewijs opgebouwd.

In het 1ste middelbaar (7de klas) wordt dit nog sterk gestuurd, zodat de leerlingen een houvast hebben. Vanaf het 3de middelbaar (9de klas) moeten de leerlingen in grote mate zelfstandig kunnen werken, natuurlijk vanuit duidelijke opdrachten en verwachtingen van de leerkracht.

Dit vermogen om op een persoonlijke manier de essentie van bepaalde leerstof te integreren, is een troef voor onze oud-leerlingen. Dat melden ook docenten en professoren.

Daar staat tegenover dat Steinerleerlingen bij vervolgstudies aanvankelijk soms wat moeite hebben om dikke pakketten leerstof te ‘blokken’ zonder gevoelsbetrokkenheid. Wanneer de studie hen echter aanspreekt, valt volgens de getuigenissen van veel oud-leerlingen, die hindernis echter snel te overwinnen en wordt het aangeleerde synthesevermogen een niet te onderschatten voordeel.

 

< ga terug naar lesaanbod of pedagogisch project of  lees verder op vakoverschrijdend werken >