Hiberniaschool biedt leerlingen de mogelijkheid aan om Latijn te studeren. Latijn staat als keuzevak vast op het rooster van de onderbouw, 7de en 8ste klassen. Middels een jaarwerl laten de leelringen zien dat Latijn geen ‘dode’ taal is maar dat je haar nog elke dag kan terug vinden in onze taal.
Vanaf klas 9 is het volgen van deze lessen facultatief mogelijk.

Non scholae sed vitae discimus

‘Men leert niet voor school, maar voor het leven’, 19de eeuwse variant op Seneca

 

Het onderwijs van deze klassieke taal heeft uiteraard een andere functie dan die van de vreemde talen die nog gesproken worden.
De bedoeling is dat de leerlingen een rudimentaire kennis verwerven van de taal en cultuur die aan de basis liggen van heel onze West-Europese beschaving. Bovendien ontwikkelt de zeer gestructureerde grammatica het denken; de woordenschat daarentegen zal de leerling helpen bij etymologische verkenningen.
Er wordt een klassiek handboek gebruikt.

 

< ga terug naar talen of lees verder op lesaanbod >