Deutsch macht Spaß

In de 9de klas maken de leerlingen kennis met een nieuwe vreemde taal: Duits.
Gedurende 4 jaar staat er 2 uur Duits per week in de lessentabel.
In de tweede graad staan vooral grammatica, het verwerven van woordenschat en uitspraak op het programma. In deze twee jaren wordt de basis gelegd zodat er in de derde graad meer tijd en ruimte is voor literatuur zonder daarbij de grammatica en taalkundige aspecten van de Duitse taal uit het oog te verliezen.

Tweede graadduits

In de Rudolf Steinerpedagogie wordt de grammatica niet uitsluitend functioneel gezien, maar ook als een doel op zichzelf. Grammatica wordt dus ook als op zichzelf staande leerstof behandeld, onafhankelijk van de (literaire) teksten met regels die moeten onthouden worden.
Het verwerven van woordenschat is in eerste instantie gericht op dagelijkse communicatie. In de derde graad wordt er regelmatig verwezen naar de actualiteit zodat leerlingen ook moeilijkere teksten kunnen begrijpen.
Wat betreft de uitspraak wordt er veel aandacht besteed aan lezen met een mooie uitspraak en veel expressie: voorlezen en laten nalezen. Het gelezene laten navertellen. Het uit het hoofd leren van dialogen, gedichten, spreuken en liedjes.

Derde graad

Er wordt naar gestreefd dat de leerlingen aan het einde van de middelbare school voldoende structurele onderbouw hebben om zich zowel schriftelijk als mondeling in het Duits te kunnen uitdrukken. Daarnaast moeten de leerlingen toegang hebben tot actuele geschreven documenten, zoals die in kranten en tijdschriften worden gepubliceerd, tot niet al te moeilijke literatuur, en tot het volgen van gesprekken en uiteenzettingen. Bovendien moeten de leerlingen ook een basis hebben aan inzichten in en kennis van de Duitse cultuur in het algemeen en de literatuur in het bijzonder.

In de 10de klas wordt bijvoorbeeld Wilhelm Tell en Verschollen in Berlin van Gabi Baier gelezen. Elfde klaasers zetten zich uiteen met bijvoorbeeld Die weiße Rose van Inge Scholl en Fräulein Else van Arthur Schnitzler. De 12de klas buigt zich over bijvoorbeeld Effi Briest van Theodor Fontane en Die leiden des jungen Werther van Goethe.
Er is tevens regelmatig aandacht voor de Duitse cinema, zoals bijvoorbeeld Barbara (2012), Die Wand (2012), Good bye Lenin (2003), Lore (2012), Das Wunder von Bern (2013), Oh Boy (2012).

Alleszins moeten dduits DOM_Aachene leerlingen tijdens de vier jaren Duits onderwijs de gelegenheid krijgen om zich innerlijk te verbinden met de Duitse taal en cultuur, zodat ze zin hebben om zich nadien zelfstandig verder te bekwamen in de kennis van de vreemde taal, onder meer door lectuur, reizen, verblijf in een Duitssprekend gezin, enzovoort.
Daartoe krijgen ze reeds de kans tijdens hun schooljaren op de Steinerschool onder meer door een uitstap naar Aken en deelname aan de Internationale Deutscholympiade, Deze heeft om de twee jaar plaats aan het Goethe-Instituut in Frankfurt. Elk land kan 2 deelnemers afvaardigen. In 2012 werd een leerling uit de 12de klas van onze school geselecteerd.

 

< ga terug naar talen of lees verder op lesaanbod >