De 11de klas maakt een eigen boek

Dat begint bij de keuze van kaft en papier, bij de techniek van de boekbinding en daarna geven parcivalboekenzij ook het hele boek ook zelf inhoud, bepalen zij lay-out, bladspiegel, lettertype, structuur, schrijven eigen teksten, zorgen voor illustraties (tekeningen, foto’s), doen zelf het redactiewerk.

Het gehele boek is gevuld. Het boek wordt gemaakt in de lessen boekbinden, de inhoud ontstaat en wordt gevoed door het vak Nederlands tijdens de Parzival-periode, een project van zes weken.

Het bevat

  • een voorwoord
  • een neerslag van lesnotities over de literair-filosofische achtergrond van het graalthema in de literatuur en over de kathedraal van Chartres
  • een navertelling van het Parzival-verhaal met zelfgekozen fragmenten uit Parzival van Wolfram von Eschenbach (13de eeuw)
  • een reisverslag van de reis die de klas maakt naar Parijs (Louvre) – Chartres (kathedraal) – Parijs (Musée Rodin), inclusief tekeningen
  • een port-folio over een zelfgekozen thema uit het Parzival-verhaal met eigen teksten en zelfgezochte documenten rond het thema
  • een nawoord

Dit boek wordt uitvoerig besproken in het getuigschrift, mondeling door de leerlingen voorgesteld op een ouderavond en tentoongesteld tijdens opendeur- en infodagen.

 

< terug naar lesaanbod of lees verder op handboeken en schriften >