Sociale stage

Afsluiting 11de klas

De sociale stage op het einde van het schooljaar vormt als het ware de logische afsluiting van de 11de klas. Met deze stage kunnen de leerlingen actief deelnemen aan het werk dat de nood van de medemens als motief heeft, ook al is hun deelname misschien maar bescheiden wegens gebrek aan gespecialiseerde kennis of vaardigheden.
De stage gebeurt in sociale instellingen in de ruime zin van het woord, dat wil zeggen, instellingen waar mensen worden verzorgd omdat ze hulpbehoevend zijn. Bijvoorbeeld instellingen voor gehandicaptenzorg, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, psychiatrische centra, opvangcentra voor kinderen, vrouwen, asielzoekers en organisaties voor slechthorenden, slechtzienden enzovoort.

11 sociale stage

Hulpvaardigheid 

In het gehele curriculum van de Rudolf Steinerschool wordt – in alle vakken – veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de hulpvaardigheid.
Dit geldt dan voor de leerlingen onderling: zwakkeren worden door sterkeren geholpen en al naar gelang het vak zijn het steeds andere leerlingen die de functie en rol van ‘helper’ op zich nemen.
In de 11de klas krijgen de leerlingen tijdens de sociale stage de gelegenheid om zich als vrijwilliger in te zetten met hun hoofd, hun hart en hun handen. Ze zullen mogen ondervinden, dat tijd maken voor hulpbehoevenden met plezier kan gebeuren.

De sociale stage bestaat uit drie luiken:

  1. het zelf zoeken naar een sociale instelling, de eerste contacten leggen, mee zorgen dat de nodige administratieve formaliteiten in orde gebracht worden.
  1. de eigenlijke stage: het werk naar beste vermogen volbrengen, zoveel mogelijk contact hebben met de hulpbehoevende mensen en een dagelijkse terugblik aan de hand van een schriftelijke verslaggeving, alsmede inzicht verwerven in de organisatie van de instellingen. Achteraf wordt, aan de hand van aandachtsrichtende vragen, een algemeen verslag gemaakt.
  1. klassikale nabespreking: voortbrengen van een mondeling verslag en uitwisselen van ervaringen.

 

< ga terug naar extra muros of lesaanbod of lees verder op Italiëreis >