Meesturende ouders

Naast de ouders in de ouderraad die adviserend optreden, zijn er ook sturende ouders die op bestuurlijk niveau meebeslissen en verantwoordelijkheid dragen. Deze ouders zetelen in het bestuur van de school (en haar mandaatgroepen). Zij dragen op moreel, juridisch en financieel gebied de verantwoordelijkheid voor de school en zijn onder meer verantwoordelijk voor de huisvesting, het personeelsbeleid, het financieel beheer en de materiële uitrusting. In het bestuur nemen 3-4 ouders en 3-4 leerkrachten zitting.