Vakoverschrijdend werken

Tijdens het periode-onderwijs, maar ook door middel van toneelprojecten, jaarwerken, themaprojecten en buitenschoolse activiteiten (schoolreizen, projectweken, steegs en dergelijke) kunnen veel leerprocessen vanuit verschillende vakken en vaardigheden benaderd worden. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden komen ook sociale aspecten hier uitgebreid aan bod.

We mogen echter niet vergeten dat ook in de dagelijkse lessen veel vakoverschrijdend werk gebeurt, omdat het leerplan grote horizontale thematische overeenkomsten kent, afgestemd op de ontwikkelingsfase van de opgroeiende jongeren.

 

< ga terug naar pedagogisch project of lesaanbod of lees verder op talen