Actueel

Reserveer uw inkomtickets!

Op zondag 23 oktober klinkt alweer het eerste zondagnamiddagconcert in een nieuwe reeks van vier. Gezinsconcerten met optredens door (oud-) leerlingen, ouders, leraren, vrienden van de school. Aangename pauze met drank en gebak.
Allen welkom! Reserveer via concert 23/10/16.

*

Over het jaarlijks festival Licht in Donker leest u in de weekberichten van 14|10. Reserveer uw tickets voor het muziektheater De Kaukasische Krijtkring van Bertold Brecht op 17, 18, 19 of 20 november op reservatie toneel en voor restaurant op zondag- middag 20 november op reservatie restaurant

Kalender

Een school voor uw kind?

De Steinerschool is bekend om haar aandacht voor het creatieve: muziek, beeldende kunsten, toneel en ambachten zijn belangrijke elementen in onze pedagogie.

Hiberniaschool – Middelbare Steinerschool Antwerpen, is een ASO-school, zowel in de gangbare...